Om Rena Kläder

Rena Kläder är ett nätverk av organisationer och ingen organisation i sig själv.

Rena Kläder har inget kansli för tillfället. Fair Trade Center arbetar också med arbetsvillkoren inom klädindustrin och om du har frågor kan du kontakta Fair Trade Center genom info@fairtradecenter.se eller 08-6434364

Clean Clothes Campaign är ett internationellt nätverk av solidaritets-, kvinno-, ungdoms-, och fackliga organisationer. Sammanlagt ingår det över 300 organisationer från hela världen i nätverket som har ett huvudkontor i Amsterdam. Den svenska delen av detta nätverk går under namnet Rena Kläder.

Rena Kläder drivs av:

Svenska Kyrkans Unga
Röda Korsets Ungdomsförbund
IF Metall
Handelsanställdas förbund
Fair Trade Center
Förbundet Vi Unga
Kooperation Utan Gränser/Rättviseakademin
SKTF
Emmaus Stockholm

Nätverkets syfte och mål är att förbättra villkoren för de människor som syr våra kläder och skor. Vårt viktigaste krav är att arbetstagare ska har rätt att gå samman i fackföreningar. På det sättet får de makt att påverka sin egen situation.

Vad gör Rena Kläder?

Rena Kläder arbetar med att sprida kunskap och information om hur klädindustrin fungerar. På detta sätt uppmanar vi folk att både som konsumenter och medborgare sätta press på klädföretagen. Om vi inte efterfrågar schysst producerade kläder kommer vi aldrig att få det. Men vi begränsar oss inte till ett snävt konsumentperspektiv, att verka för en levande debatt på området är minst lika viktigt.

Det är mycket viktigt att få företag att inse att man har ansvar för hur de varor man säljer är producerade. Rena Kläder sätter press på företag och bevakar hur företagen agerar i de här frågorna.

Rena Kläder bedriver också solidaritetsarbete. Eftersom vi kämpar för människor som inte har valt oss till sina representanter är det extremt viktigt att vi är ytterst lyhörda för vad arbetarna själva vill. Vårt nätverk sträcker sig ända ner till fackföreningar på fabriker och vad de har att säga är värt mycket för oss. Ett resultat av detta är att Rena Kläder inte stödjer någon bojkott. Arbetarna i klädindustrin vill inte ha någon bojkott, det gör dem ju bara arbetslösa. Ett konkret sätt att direkt stödja arbetares kamp för mänskliga arbetsvillkor är genom så kallade Blixtupprop.

Inte bara privatpersoner köper kläder, även den offentliga sektorn i Sverige köper stora mängder kläder och textilier. Rena Kläder arbetar för att stat, kommun, landsting och myndigheter skall ställa krav på sina leverantörer att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras i produktionen.

Hur finansieras Rena Kläder?

Rena Kläders arbete finansieras till största delen av Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Sida delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Rena Kläder ansvaret för innehållet .