Rena Kläder

 

 

 

Rena Kläder springer Vår Ruset

Vår Ruset är en löparfest i vårens vackraste tid. Men Vår Ruset är också ett sportarrangemang som påminner oss om att våra sportkläder och sportskor ofta är tillverkade under fruktansvärda arbetsförhållanden. Så är det också med de sportkläder som används vid VM i fotboll, vid EM i friidrott och vid OS i Turin. Men vi kan göra något åt situationen, vi kan vara med och förbättra för arbetarna i sportklädesindustrin.

Ny antologi om tillverkningsindustri, arbetsvillkor och uppförandekoder.

[image_fixed=bokbild.dgf.jpg] Tillsammans med Fair Trade Center, Swedwatch och Forum Syd släpper Rena Kläder skriften ”Den globala fabriken” som är sammanställd av journalisten Mats Wingborg och ger en introduktion till hur det ser ut i de fabriker där mycket av det vi konsumerar produceras.

HM får ris och ros i ny rapport

H&M driver ett seriöst arbete för att stoppa kränkningar av mänskliga rättigheter i de fabriker där deras kläder produceras. Företaget ligger långt före sina svenska konkurrenter i sitt etiska arbete. Men det finns avgörande problem i H&M:s arbete för bättre arbetsvillkor som man inte vill förändra, till exempel kräver inte H&M att deras leverantörer ska betala sina anställda en lön som går att leva på.

Informatörsutbildning - Rena Kläder 20-21 maj

Vill du veta mer om hur dina kläder och skor produceras? Är du nyfiken på hur Rena Kläder arbetar och vad du kan göra för att påverka klädindustrin i rätt riktning? Då ska du gå Rena Kläders informatörsutbildning den 20-21 maj! Under helgen får du ökade kunskaper om klädindustrin och dess problem, du lär dig om Nätverket Rena Kläder och får praktiska tips på användbara verktyg för fortsatt engagemang.

Internationell aktionsdag för fabrikssäkerhet i Bangladesh

[image_fixed=bang-strejk-3.jpg]Den 11 april för ett år sedan rasade textilfabriken Spectrum i Bangladesh och dödade 64 arbetare och skadade över 70. Katastrofen visade på behovet av att på allvar göra något åt säkerhetssituationen i fabrikerna. Ett år efter olyckan har nästan ingenting hänt. Ett tragiskt bevis för detta är den senaste tidens olyckor på textilfabriker i landet som har dödat 88 personer. På årsdagen av olyckan uppmanar Rena Kläder tillsammans med organisationer över hela världen textilföretagen att på allvar göra något åt säkerhetssituationen.

Rena Kläder och Rättvisemärkt lanserar skolmaterial

Nu finns materialet som alla väntat på – en handledning för lärare och elever som vill veta mer om handel och mänskliga rättigheter.

Klädarbetare i Bangladesh strejkar

[image=bang-strejk-3.jpg]
För att protestera mot den osäkra arbetsmiljö, som lett till att hundratals klädarbetare har dött eller skadats i tre separata incidenter på klädfabriker i Bangladesh den senaste veckan, gick klädarbetare över hela Bangladesh ut i strejk.

Facklig aktivist i Mexiko under dödshot

Martin Barrios Hernández och andra som arbetar för fackliga rättigheter i Mexico skräms till tystnad.

Tre fabriksolyckor på en vecka

[image_fixed=Eld2.jpg]Hundratals rapporteras ha dött eller skadats i tre separata incidenter på textilfabriker i Bangladesh den senaste veckan, enligt olika lokala och internationella källor, bland annat uppgifter från den Bangladeshiska fackföreningsrörelsen.

Fabriksbrand i Bangladesh

På torsdagen utbröt en kraftig brand i en kläd- och textilfabrik i Bangladesh. Enligt Dagens Nyheter har minst 65 personer omkommit och 80 personer skadats. Fabrikens portar var låsta vilket gjorde att folk blev fångar i elden.