Rena Kläder

 

 

 

Fabrik som tillverkar för FILA läggs ner - tusentals arbetare blir arbetslösa

Den indonesiska fabriken PT Hwa Tae har länge producerat för FILA. Arbetsförhållandena på fabriken har, som i de flesta klädfabriker, varit mycket dåliga. När arbetarna på fabriken kom tillbaka från en två dagars ledighet hade fabriken stängt.

Nike svarar på protest

Många människor världen över har tagit till sig uppmaningen att skicka protestbrev till Nike angående problemen på fabriken MSP i Thailand. Nike har nu skickat ett svar till de som skickat protestbrev. Detta svar innehåller en rad tvivelaktigheter. Rena Kläders internationella sekretariat har disikerat svaret.

Wal-Mart vinner pris för dåligt uppförande

Den amerikanska stormarknadsgiganten Wal-Mart vann priset för oansvarigt företag när priset "Public Eye Award" delades ut i samband med World Economic Forum i Schweiz den 26 januari.

Ny Hemsida

Nätverket Rena Kläder har lanserat sin nya hemsida. Meningen är att den skall bli mera användbar och informativ. Den tidigare hemsidan har länge varit välbesökt, men också i behov av en ombyggnad.

Multifiberavtalet utfasat

Från och med den 1 januari så är det kvotsystem som tidigare reglerade klädindustrin avskaffat. Vilka effekterna av detta blir är det ingen som vet, men man befarar att många klädarbetare kan påverkas negativt.

Play fair at the olympics - hur gick det?

[image=atenaktion.jpg]”Play Fair at the Olympics”- kampanjen har krävt att de olympiska värderingarna om etik och fair play skall tillämpas på sportklädesindustrin. En industri som idag systematiskt exploaterar och utnyttjar arbetare världen över. Kampanjen kommer nu att avslutas. Vad har vi lyckats med?

Rättvis kalender

En projektgrupp inom Röda Korsets Ungdomsförbund i Göteborg har tagit fram en unik fickkalender för 2005. Förutom att den är en vanlig kalender så ingår även en mängd information om rättvis handel och tips på hur man kan påverka.

Rapport från tomtens verkstad

Det är inte bara kläder som produceras under dåliga omständigheter. I det avseendet liknar både leksaksindustrin och elektronikindustrin klädindustrin.