Upprop för levnadslön!

Idag lever många klädarbetare på svältlöner. Den låga lönen gör att arbetarna tvingas till att arbeta övertid och lönen som de får ihop räcker sällan till sjukvård, skola för barnen, till sparande eller till näringsrik mat.

Rapporten ”Har modet modet att höja lönerna?” som Rena Kläder och Fair Trade Center släppte  hösten 2011 visade att de nio största modeföretagen på den svenska marknaden bidrar till en grov underbetalning till arbetarna i deras leverantörsled, genom att endast ställa krav om minimilön.

Inom kampanjen för levnadslön, ”Högt pris för billiga kläder”, drivs ett upprop där du som konsument kan påverka företagen att agera för att arbetarna ska få en lön de kan leva på.

Utnyttja din konsumentmakt och skriv under uppropet här!