Undermåliga arbetsvillkor på fabrik i Turkiet. IKEA lever fortfarande inte upp till sin uppförandekod

Som Rena Kläder informerade om i mars så har arbetare anställda på Menderes Tekstil i Turkiet, som producerar sängkläder för storföretag som IKEA, Wal-Mart och Carrefour, trakasserats eller blivit uppsagda när de visat fackligt engagemang. Det rapporteras också om hälsovådliga arbetsförhållanden på fabriken. I november 2008 dog en arbetare som ett resultat av att säkerhetsföreskrifter inte efterlevts.

I Mars 2008 började den väletablerade turkiska fackföreningen Tekstif en organiseringskampanj på fabriken, vilken från start mötte hårt motstånd.
-När fabriksledningen på Menderes Tekstil fick reda på att vi bedrev en organiseringskampanj kallades de fackliga representanterna in en efter en, där ställdes de inför ultimatumet att gå ur facket eller att mista jobbet, berättar Engin Sedat Kaya som representerar Teksif.

Arbetare som drivit frågan vidare i domstol har också erbjudits finansiellkompensation i form av stors summor pengar för att dra tillbaka sina åtal.

- Förhållanden på fabriken har visat sig ha stora brister och arbetarnas grundläggande rättigheter har underminerats vid återkommande tillfällen, säger Cecilia Kennberg, koordinator på nätverket Rena Kläder. Redan i mars i år krävde vi att IKEA skulle sätta press på sin leverantör för att problemen skulle få en snabb lösning men fortfarande har ingen av de arbetare som avskedats på felaktiga grunder återanställts. Det är oacceptabelt och riskerar att svärta ner IKEAs rykte nationellt så väl som internationellt, avslutar Kennberg.

Rena Kläder har vid flera tillfällen kontaktat IKEA, som största köpare vid fabriken, om att påverka fabriksledningen och bidra till att arbetarnas rättigheter upprätthålls och att fabriken erbjuder en säker arbetsmiljö. Än så länge har inte möbeljättens agerande lett till några konkreta förbättringar. Företaget hänvisar till kontroller från vilka man dragit slutsatsen att inga omfattande kränkningar av arbetares rättigheter ägt rum. Dessa rapporter har Rena Kläder aldrig fått möjligheten att se och bedöma. Företaget hävdar även att man genomfört utbildningar med personalen på Menderes, dock har detta gjorts utan insyn eller deltagande av en facklig part vilket gör det svårt att bedöma innehålla av dessa.

- Rätten till fri facklig organisering är en kärnfråga när det gäller arbetares rättigheter. Det är genom detta som man ger arbetarna ett verktyg att påverka sin egen situation. Fler och fler företag har börjat uppmärksamma denna fråga och förstå vikten av att just denna rättighet upprätthålls. IKEAs agerande övertygar inte oss om att de ser allvaret i de kränkningar som förekommit på Menderes Tekstil, säger Kennberg.

Nu vidgas därför Rena Kläders kampanj i försök att påverka IKEA så väl som andra företag som köper från Menderes fabrik att agera. Konsumenter från bland annat Norge, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och USA ombeds kontakta företagen och kräva att de sätter press på fabrikeledningen så att mänskliga rättigheter upprätthålls på Menderes Tekstil.

Rena Kläder uppmanar nu därför konsumeter att påverka IKEA och de andra köparna från Menderes, att agera kraftfullare i frågan om rätten till fri facklig organisering på fabriken.

För mer information kontakta:

Cecilia Kennberg, Koordinator
Nätverket Rena Kläder
Clean Clothes Campaign Sweden
Tel: + 46 (0) 8 796 28 68
E-post: cecilia@renaklader.org

Engin. Sedat Kaya, Teksif (Turkiska fackföreningen),
tel: +90 212 582 00 97
mobil: +90 533 650 23 19
enginsedat@ttmail.com