Skoindustrins etikarbete ligger långt efter klädbranschens


En färsk rapport från Nätverket Rena Kläder visar att skoindustrin är belastad med samma problem gällande mänskliga rättigheter och miljö som textilindustrin. Trots detta är det få skoföretag på den svenska marknaden som följer upp de etiska kraven som de ställer på sina leverantörer. Inköpsorganisationen ANWR, där många skobutiker ingår, ställer otillräckliga krav på leverantörer till de egna märkena och vill inte erkänna ett ansvar för sina avtalsleverantörer överhuvudtaget.

De företag som har granskats i rapporten är sex av de största aktörerna på den svenska skomarknaden: Eurosko, Vagabond, Nilson Group, ANWR, Scorett och Ecco. I Eurosko-gruppen ingår bland annat Skokanonen och Wedins. I Nilson Group-koncernen ingår Din Sko, Jerns, Skopunkten, Nilson och Radical Sports. ANWR är en inköpsorganisation för skohandlare som också har egna märken som Crispin, Lino Moda och Sidewalk.

– Skoföretagen har hittills undgått att bli granskade lika hårt som textilbranschen. Detta trots att skoföretagen bär ett lika tungt ansvar för hur människor och miljö påverkas av deras verksamhet som klädindustrin. Jämfört med många klädföretag så ligger skoföretagen efter när det gäller etik och miljö, säger Malin Eriksson på Nätverket Rena Kläder.

I rapporten presenteras de stora generella problem som finns i skoindustrin globalt gällande mänskliga rättigheter och miljö. Fackförbund och andra organisationer rapporterar om löner som inte går att leva på, extremt långa arbetsdagar, kränkningar av rätten att organisera sig fackligt och förhandla kollektivt, trakasserier och barnarbete. Dessutom är de farliga kemikalierna som används vid skotillverkningens olika led ett stort miljöproblem och en stor hälsofara för de arbetare som arbetar där. Kemikalierna som finns kvar i de färdiga skorna kan också vara farliga för oss som bär dem.

Enligt granskningen är den största bristen i företagens etikarbete den otillräckliga uppföljningen av de krav som man ställer. Scorett, Vagabond och Eurosko gör inga kontroller av arbetsvillkor och miljö på leverantörsfabrikerna. Nilson Group gör egna inspektioner hos direktleverantörerna men gör ingen kontroll över arbetstider och löner. Ecco gör inga oanmälda inspektioner och träffar inte arbetare utanför arbetsplatsen. Inget företag samarbetar med fackliga organisationer eller ideella organisationer när det gäller uppföljning eller har en miljöcertifiering för produktionen.

Inköpsorganisationen ANWR utmärker sig tydligt genom att inte erkänna ett ansvar för arbetsvillkor och miljö gällande sina avtalsleverantörer, som de förmedlar till de skobutiker som är medlemmar. ANWR ställer inga etiska krav på sina avtalsleverantörer gällande mänskliga rättigheter och miljö. De krav man ställer gäller enbart leverantörer till de egna märkena och omfattar endast förbud mot utnyttjande, slavliknande förhållanden, fara för barns hälsa, tvångsarbete och utnyttjande av fångar. Skorna får inte heller innehålla vissa farliga kemikalier. Även dessa krav är undermåliga och förbjuder exempelvis inte barnarbete.

– Vi uppmanar nu ANWR att erkänna ett ansvar för arbetsvillkor och miljö hos sina avtalsleverantörer genom att ställa krav på mänskliga rättigheter och en god miljö på sina avtalsleverantörer och följa upp dessa. Vi rekommenderar dessutom alla skoföretagen att bland annat lägga tyngdpunkten på fackliga rättigheter, ingå ett globalt ramavtal med det internationella branschfacket för textil – och klädarbetare ITGLWF, betala ut en lön som går att leva på, utarbeta klagomålsmekanismer och hållbara kontroller, förbättra miljön och arbetsmiljön och vara transparenta med sitt arbete, säger Malin Eriksson på Nätverket Rena Kläder.

En länk till skriften i sin helhet finns på Nätverket Rena Kläders hemsida: www.renaklader.org/nyheter

För frågor gällande rapporten kontakta: Malin Eriksson, Nätverket Rena Kläder, 08-796 28 66, 0703-12 92 20, malin@renaklader.org

Rena Kläder är en del av Clean Clothes Campaign som är ett internationellt nätverk av solidaritets-, kvinno-, ungdoms-, och fackliga organisationer som arbetar för bättre arbetsförhållanden inom klädindustrin. Nätverket finns i 12 länder i Europa och totalt ingår 250 organisationer.