Rena Kläder i aktion mot IKEA för brott mot uppförandekod

Rena Kläder protesterar mot IKEAs agerande gällanden sin turkiska leverantör, Menderes Tekstil, utanför IKEA i Kungens kurva idag, fredag 20/3, kl. 16:00. Detta mot bakgrund av de kränkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet samt IKEAs egen uppförandekod som leverantören vid flera tillfällen har gjort sig skyldig till.

- Rena Kläder tycker att IKEA i detta sammanhang inte agerat tillräckligt tydligt, säger Cecilia Kennberg, koordinator på Rena Kläder.

 

I april förra året inledde fackföreningen Teksif i Turkiet en organiserings kampanj på en an IKEAs leverantörer i Turkiet, Menderes Tekstil. Det dröjde inte länge förrän arbetare började avskedas på grund av sitt fackliga engagemang. Fabriken har sedan dess fortsatt att bedriva sitt anti-fackligt arbete som tagit sig utryck i bland annat uppsägningar, att ledningen vid upprepade tillfällen hotat arbetare som de misstänkt för att inneha fackligt medlemskap samt tvingat dem att avsäga sig sitt medlemskap och/eller uppmanat dem att säga upp sig. Arbetare som har visat sig ha fackligt engagemang har även systematiskt omplacerats på nya arbetsuppgifter, som arbetarna varit mindre kvalificerade för. När arbetare vägrat avsäga sig sitt fackliga medlemskap och/eller vägrat att acceptera omplacering eller avsked har ledningen i vissa fall gått så långt att de börjat trakassera de drabbade arbetarnas släktingar som också arbetat på fabriken. Rena Kläder har fått klara indikationer på att IKEA, som är fabrikens största kund, har varit välinformerad gällande problemen på Menderes Tekstil men inte gjort tillräckligt för att komma till rätta med situationen hos sin leverantör. Menderes Tekstil bryter mot ILO konventionerna 87 och 98 så väl som IKEAs uppförandekod (IWAY). De utsätter också sina anställdas hälsa och säkerhet för stora risker vilket lett till att fyra arbetare förlorat livet vid fyra olika tillfällen de senaste tio åren.

 

Den 16:e augusti startade arbetare och fackliga representanter en demonstration utanför fabriken och fortsatte sedan att demonstrera under 190 dagar där man offentligt uppmanade Menders internationella kunder att sätta press på företaget. Flera arbetare har lämnat in anmälningar mot företaget till domstolen och i samband med att flera fall nu ska upp i rätten kontaktar Menderes Tekstil dessa arbetare och erbjuder dem mutor för att dra tillbaka sina anmälningar. Senast igår erbjöd man familjen Bozan (Halil Bozan, Melahat Bozan och Pinar Bozan) 25000 turkiska lire (ca 124000 sek) med detta syfte.

 

Rena Kläder har i sin dialog med IKEA krävt att företaget tar sitt ansvar och sätter press på sin leverantör så att kränkningarna av mänskliga rättigheter som ägt rum på fabriken får ett slut, något som IKEA besvarat med att man i början av året genomför utbildning av personalen. Med bakgrund av den senaste utveckling anser Rena Kläder dock inte detta vara tillräckligt. IKEA har i sina offentliga uttalanden ifrågasatt trovärdigheten i de uppgifter som kommer från facket vilket vi ser mycket allvarligt på. Teskif är en mångårig samarbetspartner till såväl Rena Kläders internationella nätverk som IFMetall.

 

- Rena Kläder vill med sin aktion utanför IKEA idag därför nu uppmana IKEA att, tillsammans med de andra internationella köparna från Menderes, sätter press på sin leverantör så att de arbetare som avskedats på grund av facklig organisering återanställs, säger Cecilia Kennberg,. Vi vill också informera IKEAs konsumenter om vilka förhållanden som råder hos deras turkiska leverantör.

 

För mer information kontakta Cecilia Kennberg koordinator på Rena Kläder på nummer 0703-129220.