Nätverket Rena Kläders nyhetsbrev april 2009

Senaste nytt

Informatörsutbildningar
- Albins folkhögskola
- Sjöviks folkhögskola

Ny anställd på kansliet

Rena Kläder besöker Island
Rena Kläders aktion utanför IKEA den 20 mars

På gång

Skokampanjen, aktion 18-19 april
Mode på Nordiska Museet i Stockholm
Studiecirkelledarutbildning

Agera

IKEA – Menderes

Det här är Nätverket Rena Kläders nyhetsbrev april 2009. Nyhetsbrevet kommer ut tio månader om året. Vill du inte ha nyhetsbrevet i fortsättningen avslutar du lätt din prenumeration på vår hemsida.

Senaste nytt

Informatörsutbildningar

Albins folkhögskola
Under helgen 7-8 februari höll Rena Kläder en informatörsutbildning på Albins Folkhögskola i Landskrona. Inte mindre än 15 personer deltog och deltagarna planerar nu att starta en lokalgrupp i området Landskrona/Malmö/Lund.

Är du intresserad av att engagera dig i gruppen? Hör av dig till kansliet!

Sjöviks folkhögskola

Under helgen 28-29 Mars höll Rena Kläder en informatörsutbildning på Sjöviksfolkhögskola utanför Avesta. Ca 20 personer från folkhögskolan men också personer från Stockholm och Örebro deltog.

Går du eller jobbar på en folkhögskola eller är med i en grupp som skulle vilja att Rena Kläder kommer och håller en utbildning hos er? Då är du välkommen att höra av dig till Rena Kläders kansli för mer information.

Ny anställd på kansliet

Sedan februari arbetar Tone Alin halvtid på Rena Kläders kansli. Hon kommer främst att arbeta med att stödja och utveckla det lokala arbetet i nätverket. Hon kommer alltså att finnas till för er som är eller vill bli engagerad i Rena Kläders frågor. Det kommer även att finnas mer resurser att satsa på den lokala verksamheten framöver så om ni har idéer eller önskemål gällande detta så tveka inte att höra av er, ni når Tone på tone@renaklader.org eller 08-796 28 69.

Rena Kläder besöker Island

Rena Kläder bjöds in till Nordiska huset på Island den 24/3 för att diskutera etiskt mode som en del av modekonferensen Nordic Fashion Biennale. På www.nordicfashionbiennale.com hittar du mer information. Bland deltagarna fanns främst studenter och representanter från universitet i Reykjavik.

Rena Kläders aktion utanför IKEA den 20 mars

Med anledning av det fall av kräkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet som inkommit till Rena Kläder gällande IKEAs underleverantör Menderes Tekstil i Turkiet genomförde Rena Kläder den 20:e mars en aktion utanför IKEA i Kungens kurva i Stockholm. Där träffade vi representanter för varuhuset och framförde våra krav på att IKEA bör agera och göra gemensam sak tillsammans med andra företag som köper från Menderes Tekstil, för att komma tillrätta med situationen på fabriken och skapa stabila industriella relationer.

För mer information om fallet se nedan under rubriken Agera.

På gång

Skokampanjen, aktion 18-19 april

RKUFs Rättvis Handelsgrupper i Stockholm och Uppsala planerar aktioner under helgen vecka 16. Aktionerna kommer att bygga på Rena Kläders skokampanj och ske i Uppsala på lördagen och i Stockholm på söndagen. Om du vill delta i planeringen och/eller utförandet av aktionen, kontakta Annika Karlsson på annika_pannika84@hotmail.com. Vill du veta mer om problem inom skoindustrin?

Ladda ner vår rapport ”Hur skor vi oss?” på Rena Kläders hemsida under fliken material. Det finns även en kortversion som kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt.

Mode på Nordiska Museet i Stockholm

I utställningen Fair Fashion som nu gästar Nordiska Museet i Stockholm möter du både textilproduktionens baksidor och konkreta förslag på hur du kan förändra till det bättre. Du får inblick i kläders livscykel, från produktion till användning och förbrukning. Begreppen kring ekologisk märkning av textilier reds ut och du får en bild av vad som är tillgängligt på marknaden idag. Utställningen visas från och med den 18/2 till och med den 23/8 2009. Museet arrangerar flera seminarier i samband med utställningen.

Seminarier som Rena Kläder deltar i i samband med Fair Fashion:

Samtal om konsumtion
Lina Aastrup, modemagasinet Glamour, och Malin Eriksson, Rena Kläder, samtalar om dagens konsumtionsvanor och hållbart mode.
Pris: 70 kr
Tid: 1/4 18.30–19.30
Plats: Nordiska museet, Samlingssalen
Reservera plats: fatburen@nordiskamuseet.se eller ring 08-519 545 50

Seminarium om skoindustrin
Hur skor vi oss? Arbetsvillkor och miljö i skoindustrin och vad du kan göra för att påverka
Tid: 5/4 kl. 15.00
Plats: Nordiska museet

För mer info se www.nordiskamuseet.se

Studiecirkelledarutbildning

I maj kommer Rena Kläder att anordna sin nästa studiecirkelledarutbildning. Den kommer att äga rum i Stockholmsområdet och Rena Kläder står för resa, kost och logi. Det enda som krävs är att du gått någon av våra informatörsutbildningar. Tycker du detta verkar intressant? Hör då av dig till Kansliet för en intresseanmälan. Mer information kommer i nästkommande nyhetsbrev.

Agera

Just nu driver Rena Kläder ett blixtupprop mot det svenska möbel- och hemtextilförtaget IKEA. Den 16 augusti 2008 startade arbetare och fackliga representanter en demonstration utanför en fabrik tillhörande en leverantör till IKEA, Menderes Tekstil, i Turkiet. Demonstationerna fortsatte sedan under 190 dagar för att uppmärksamma den systematiska anti-fackliga verksamhet som fabriken bedrivit samt den bristande arbetssäkerhet på fabriken som har resulterat i fyra dödsfall de senaste 10 åren, detta utöver flera andra allvarliga olycksfall.

Sedan 12 maj 2008 har IKEA tagit del av information gällande kränkningar av mänskliga rättigheter hos Menderes Tekstil. IKEA säger sig ha utrett fallet men har ändå inte vidtagit de åtgärder som krävts för att hjälpa de drabbade arbetarna. Rena Kläder ser allvarligt på att IKEA, som en nyckelaktör i egenskap av fabrikens största kund, inte tagit situationen på tillräckligt stort allvar och därmed inte heller lyckats lösa situation för de drabbade arbetarna.

Rena Kläder uppmanar IKEA att ställa som krav på Menderes Tekstil att de för en dialog med fackföreningen Teksif som motarbetats av företaget i sina försök att organisera arbetare på deras fabrik samt att man gör gemensam sak med andra internationella köpare till Menderes Tekstil för att med enad röst kräva en lösning på situationen.

Rena Kläder uppmanar inte till bojkott utan hoppas att du som konsument frågar IKEA om de kommer att göra gemensam sak med fabrikens andra kunder och hur de kommer att agera för att lösa situationen på Menderes Tekstil.

Intervju med Rena Kläder i samband med IKEA-Menderes den 18 mars i Sveriges Radio P1: www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2708639

Du kan enkelt stötta arbetarna på Menderes och skriva under uppropet till IKEA eller bara få mer information om fallet på www.renaklader.org/agera/blixtupprop