April 2010

 

Senaste nytt

Fem år efter fabrikskollaps: Bättre säkerhet krävs i Bangladesh

Supermarketkedja övervakar klädarbetare med webbkamera

Ny lokalgrupp i Uppsala

Rykande färsk broschyr Från tråd till tröja

 

På gång

Frukostseminarier med SKTF

Temadag: från Planta till plagg              

                

Agera

Delta i aktiviteter i Uppsala och Stockholm!

 

Det här är Rena Kläders nyhetsbrev april 2010. Nyhetsbrevet kommer ut tio månader om året. Vill du inte ha nyhetsbrevet i fortsättningen avslutar du enkelt din prenumeration här.

 

Senaste nytt

Fem år efter fabrikskollaps: Bättre säkerhet krävs i Bangladesh

På den femte årsdagen efter kollapsen av klädfabriken Spectrum i Bangladesh kräver Clean Clothes Campaign, Maquila Solidarity Network från Canada och the International Labor Rights Forum i USA, att återförsäljare som köper kläder från Bangladesh tar gemensamma krafttag för att förbättra de strukturella hälso- och säkerhetsproblemen i industrin.

Den 11 april var det fem år sedan fabriken Spectrum rasade samman och dödade 64 arbetare och skadade 80 av vilka 54 var allvarligt skadade. Fabrikskollapsen skapade globalt fokus på de strukturella säkerhetsproblem som finns i Bangladesh klädindustri. Från 2005 till 2010 dödades minst 172 arbetare i liknande olyckor. De flesta av dessa arbetare tillverkade kläder för kända internationella klädmärken.

En brand på Garib & Garib Sweater factory i februari i år spred sig snabbt över flera våningar fyllda med lättantändligt material. Arbetarna kunde inte fly från branden eftersom nödutgångarna var låsta och trapporna blockerade. Brandkåren rapporterade senare att de hade haft svårt att nå byggnaden och att fabrikens brandsläckningsutrustning var helt oanvändbar. Ingen av säkerhetsvakterna i tjänst på fabriken visste heller hur de skulle använda brandsläckarna eller vattenposterna på plats. 21 personer omkom i branden.

Läs mer här. 

En intervju med en fackföreningsledare från Bangladesh hittar du här.

 

Supermarketkedja övervakar klädarbetare med webbkamera

Storbritanniens näst största supermarket, Asda, har installerat webbkameror hos sina leverantörsfabriker av kläder i Bangladesh för att försäkra konsumenter om att produktionen sker under anständiga villkor. Brittiska människorättsorganisationer är inte imponerade av tilltaget. Läs mer här.

 

Ny lokalgrupp i Uppsala

Rena Kläder Stockholm har bildats av en grupp engagerade inom Röda Korsets Ungdomsförbund. Gruppen kommer under våren bland annat att ha informationsaktiviteter i slutet av april.

 

Rykande färsk broschyr Från tråd till tröja

Det här är historien om en tröjas resa, från bomullsplantage till butik, och om de människor som möjliggör tillverkningen av detta plagg. Här visas även på de problem som finns i textilproduktionen samt information om hur du kan påverka för att förbättra villkoren för de människor som producerar våra kläder. Beställ eller ladda ner här.

 

På gång

Frukostseminarier med SKTF

SKTF arrangerar frukostseminarier för sina medlemmar där Rena Kläder medverkar med fokus på SKTF:s internationella engagemang och i Rena Kläder. Nästa seminarium sker i Göteborg den 11 maj. Mer info hittar du här.

 

Temadag: från Planta till plagg

Den 21 maj arrangerar föreningen Medveten konsumtion, kursen rättvis handel på Röda Korsets folkhögskola och Brännkyrka Gymnasium en temadag om hur man kan konsumera mer medvetet. Rena Kläder medverkar tillsammans med fler organisationer och företag. Vill du veta mer? Kontakta plantatillplagg@gmail.com

 

Agera

Delta i aktiviteter i Uppsala och Stockholm!

Både Rena Kläder Uppsala och Stockholm planerar olika aktiviteter under våren som man kan delta i. Hör av dig till lokalgrupp.sthlm.renaklader@gmail.com eller sabinagoransson@hotmail.com i Uppsala.

 

Kommentarer

Got me-ttme to xee ill of the

Got me-ttme to xee ill of the remirkx, but t truly ltked the content. tt turned out to be very uxeful tn my expertence ind thit t belteve to ill of the commenterx here! tt’x ilwiyx good once you cin't juxt be educited, but ilxo entertitned!
find more info

Got me-ttme to xee ill of the

Got me-ttme to xee ill of the remirkx, but t truly ltked the content. tt turned out to be very uxeful tn my expertence ind thit t belteve to ill of the commenterx here! tt’x ilwiyx good once you cin't juxt be educited, but ilxo entertitned!
click to read more

Very helpful Clenbutrol blog!

Very helpful Clenbutrol blog! I will be sharing it to my friends...

Your mind set in writing

Your mind set in writing really is incredible. I am very glad I have checked this.

commercify

Thanks for sharing this

Thanks for sharing this interesting blog with us. It's my pleasure to being here on your fantastic blog.. I would love to come back here for new post from your site. Southern California surf clothing

I'm really happy to find this

I'm really happy to find this site and did enjoy reading useful articles posted here. The ideas of the author was awesome and extraordinary, thanks for the share and keep post coming.. website

I definitely love reading

I definitely love reading your blog.. I am really happy that I have came across here and read amazing insights from your fantastic blog. Thanks for the share and keep post coming.. PhenQ

Great article, I enjoyed

Great article, I enjoyed every moment of reading.. Best luck you and thanks! personal trainer las vegas

I really like such article

I really like such article bcz we can easily receive a several valuable info from this certain blog. chevy blazer car covers

Inpi

I am very pleased to see this article, thank you for sharing. I hope next time will be better.Inside If you on my homepage can be found more related content. Obat Usus Turun

Moving san diego

A very useful kind for example. Very interesting reading article.I thank you for his efforts to write this great product.
Moving san diego

india angel investing

This is a wonderful product, taking into account all the information about it, this type of product that prevents user interest in the site, and you will share more ... good luck.
india angel investing

I was spending a lot more

I was spending a lot more time on your website really made me feel great.

lottery system

Thanks for the great

Thanks for the great information and for the great post. I've found so many interesting and useful stuff to read here.

Smart X This superb and

Smart X This superb and highly informative blog I’m about to share this with all my contacts.

I haven’t any word to

I haven’t any word to appreciate this post. I am really I am impressed from this post, no wonder many people love your site. Thank you for sharing this with us. visit here

Immensely thought out! This

Immensely thought out! This was the most detailed article I have read. Many readers would be interested on this site. I am looking forward for your daily posts. TestoFuel Review

For how long your website did

For how long your website did remain interesting. I am quite impressed.

https://www.30minutehit.com/

Fun and witty article! The

Fun and witty article! The content was awesome and informative, as always. Thanks and keep sharing like this post! dance studios on long island

Ujang

Your webiste was very nice and interesting, I've seen your post and it was very informative and very helpful to me. Thanks to all the articles that you serve. I must recommend your website to friends. obat maag kronis

I heard a lot of good things

I heard a lot of good things about this website. strength training for triathletes

I am gathering this kind of

I am gathering this kind of content information’s. I am glad I came here. traffic authority reviews

Addy Focus I'm so excited to

Addy Focus I'm so excited to uncover this great site. I want to thank you for ones time due to this fantastic read!! I definitely savored every part of it and I also have you book marked to look at new stuff in your website.

You brought me so much

You brought me so much knowledge because of your writing technique. Hydroxycut Hardcore Elite

Your amusing website did

Your amusing website did inspire me. Please keep on posting. muscle growth supplement

Please teach how to make this

Please teach how to make this kind of resource. I will surely be glad if you’ll show me. Hydroxycut Black

Jade

Thank you so much for the information in this post and the useful resources. It's very generous of you to share them! electrician genoa il

Very interesting, easy and

Very interesting, easy and useful for everyone. Thanks for sharing. brain supplements

chickencoopproducts

This is a fantastic remarkable article. I am pretty much pleased with your good work.You put really very beneficial facts and details how to build a chicken coop

This gaming fringe can

This gaming fringe can perform for you when you have it around your work area. jeep car covers

You are doing a great job by

You are doing a great job by writing this, you bring a lot of positiveness. Such simple but practical stuff, everyone could follow. It’s my dream also to spread love and make people believe in themselves and keep motivate them, like you are doing. surf t shirts

What a good blog you have

What a good blog you have here. Please update it more often. This topics is my interest. Thank you. . .
See more

Thank you for this nicely

Thank you for this nicely explained article. I surely learned something new and useful information from your fantastic article... watertown nj dog trainers

I wanted to thank you for

I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every click little bit of it.

Your post was very nicely

Your post was very nicely written. I’ll be back in the future for sure!
See more

This was one of the best

This was one of the best blogs that I have search. And that’s why I love you blog. learn piano songs

Thank you for an

Thank you for an extraordinarily generous post! I've bookmarked this for me to reread and gonna share this to my friends. Thermakor

Gelyn

I've just decided to create a blog, which I have been wanting to do for a while. Thanks for this post, it's really useful! wood grilling planks

I am very grateful I got the

I am very grateful I got the chance to visit your prestigious website. fence wholesaler long island ny

This was the most fabulous

This was the most fabulous web page I have checked. Niacin Benefits

All your posts were created

All your posts were created terrifically. All of the information’s posted did inspire me.

http://www.designkandy.com

Great

I am very much pleased with the contents you have mentioned. I wanted to thank you for this great article.
happy wheels

This was one of the best

This was one of the best blogs that I have search. And that’s why I love you blog. traffic authority traffic packages

I found myself staring at

I found myself staring at your posts for a minute.

http://thesupplementreviews.org/fat-burners/hydroxycut-reviews-comparing...

The insight here to find out

The insight here to find out ways to buy Instagram followers while maintaining your credibility.address

I'm happy that I have came

I'm happy that I have came across to your amazing blog. I really had fun reading this learn to dance long island ny.

I love the blog. Great post.

I love the blog. Great post. It is very true, people must learn how to learn before they can learn. lol i know it sounds funny but its very true. . .
Click here

marketermaker

Your utilized of fashion and routine design when making your physical features creates your outcomes quite well identified as well as easy to identify read

This is really very good

This is really very good blog, I need this information very badly. I will come back and give feedback about this! Thermakor

Very interesting view and

Very interesting view and excellent information... I'm learning so much new and valuable information from your post. Thank you! carpet cleaning rochester ny