April 2010

 

Senaste nytt

Fem år efter fabrikskollaps: Bättre säkerhet krävs i Bangladesh

Supermarketkedja övervakar klädarbetare med webbkamera

Ny lokalgrupp i Uppsala

Rykande färsk broschyr Från tråd till tröja

 

På gång

Frukostseminarier med SKTF

Temadag: från Planta till plagg              

                

Agera

Delta i aktiviteter i Uppsala och Stockholm!

 

Det här är Rena Kläders nyhetsbrev april 2010. Nyhetsbrevet kommer ut tio månader om året. Vill du inte ha nyhetsbrevet i fortsättningen avslutar du enkelt din prenumeration här.

 

Senaste nytt

Fem år efter fabrikskollaps: Bättre säkerhet krävs i Bangladesh

På den femte årsdagen efter kollapsen av klädfabriken Spectrum i Bangladesh kräver Clean Clothes Campaign, Maquila Solidarity Network från Canada och the International Labor Rights Forum i USA, att återförsäljare som köper kläder från Bangladesh tar gemensamma krafttag för att förbättra de strukturella hälso- och säkerhetsproblemen i industrin.

Den 11 april var det fem år sedan fabriken Spectrum rasade samman och dödade 64 arbetare och skadade 80 av vilka 54 var allvarligt skadade. Fabrikskollapsen skapade globalt fokus på de strukturella säkerhetsproblem som finns i Bangladesh klädindustri. Från 2005 till 2010 dödades minst 172 arbetare i liknande olyckor. De flesta av dessa arbetare tillverkade kläder för kända internationella klädmärken.

En brand på Garib & Garib Sweater factory i februari i år spred sig snabbt över flera våningar fyllda med lättantändligt material. Arbetarna kunde inte fly från branden eftersom nödutgångarna var låsta och trapporna blockerade. Brandkåren rapporterade senare att de hade haft svårt att nå byggnaden och att fabrikens brandsläckningsutrustning var helt oanvändbar. Ingen av säkerhetsvakterna i tjänst på fabriken visste heller hur de skulle använda brandsläckarna eller vattenposterna på plats. 21 personer omkom i branden.

Läs mer här. 

En intervju med en fackföreningsledare från Bangladesh hittar du här.

 

Supermarketkedja övervakar klädarbetare med webbkamera

Storbritanniens näst största supermarket, Asda, har installerat webbkameror hos sina leverantörsfabriker av kläder i Bangladesh för att försäkra konsumenter om att produktionen sker under anständiga villkor. Brittiska människorättsorganisationer är inte imponerade av tilltaget. Läs mer här.

 

Ny lokalgrupp i Uppsala

Rena Kläder Stockholm har bildats av en grupp engagerade inom Röda Korsets Ungdomsförbund. Gruppen kommer under våren bland annat att ha informationsaktiviteter i slutet av april.

 

Rykande färsk broschyr Från tråd till tröja

Det här är historien om en tröjas resa, från bomullsplantage till butik, och om de människor som möjliggör tillverkningen av detta plagg. Här visas även på de problem som finns i textilproduktionen samt information om hur du kan påverka för att förbättra villkoren för de människor som producerar våra kläder. Beställ eller ladda ner här.

 

På gång

Frukostseminarier med SKTF

SKTF arrangerar frukostseminarier för sina medlemmar där Rena Kläder medverkar med fokus på SKTF:s internationella engagemang och i Rena Kläder. Nästa seminarium sker i Göteborg den 11 maj. Mer info hittar du här.

 

Temadag: från Planta till plagg

Den 21 maj arrangerar föreningen Medveten konsumtion, kursen rättvis handel på Röda Korsets folkhögskola och Brännkyrka Gymnasium en temadag om hur man kan konsumera mer medvetet. Rena Kläder medverkar tillsammans med fler organisationer och företag. Vill du veta mer? Kontakta plantatillplagg@gmail.com

 

Agera

Delta i aktiviteter i Uppsala och Stockholm!

Både Rena Kläder Uppsala och Stockholm planerar olika aktiviteter under våren som man kan delta i. Hör av dig till lokalgrupp.sthlm.renaklader@gmail.com eller sabinagoransson@hotmail.com i Uppsala.

 

Kommentarer

very useful article.

I really thank the author of this article, the article has great significance for me, it just leads me to do better things for this life.
imessage on pc
uktvnow apk
kik for pc
facetime for pc
garageband for windows
Clean Master For pc

This is truly a great read

This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. lapita autograph hotel dubai

digitinc

This was a great and interesting article to read. I have really enjoyed all of this very good information. imo for laptop

The creator has so

The creator has so delightfully enchanted the thought of group by this brilliant blog.paypal money adder

ackerley

It is brilliant blog. I like the way you express information to us. It is very useful for me. You are doing great job and thanks for sharing. SAXS Europe

adam

Even the words like alluring

Even the words like alluring and fascinating cannot do full justice when it comes to describing this blog.FIFA 18 Tips

james

This was a real example of a

This was a real example of a full of sense article. Please keep me posted. desfralde noturno

digitinc

I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post.
https://australianopen2018schedule.com/ Australian Open 2018 schedule

These thoughts really are

These thoughts really are great; I am looking forward to more post. http://superfooddrinks.org/

No matter how frequently I

No matter how frequently I read this, I will never get exhausted of it.holm law group san diego

asad

I am happy to find this post Very useful for me, as it contains lot of information. I Always prefer to read The Quality and glad I found this thing in you post.
https://www.youtube.com/watch?v=lYWRAy4l8SE GTA 5 Geld Cheat

digitinc

This is really a great information! I really appreciate all your efforts for sharing amazing blog!
http://plrvideos.net/ plr video courses

valueaddedtravel

Your details done provide me extraordinary things hotel rixos premium

There are so much useful

There are so much useful information here! I just wanted to say thank you! I can’t wait to read all your updates! dubai lapita autograph

This is what I have been

This is what I have been looking for. Thanks allot for the inspiration and dedication in writing this article. nootropic reviews

You absolutely have wonderful

You absolutely have wonderful stories. Cheers for sharing with us your wonderful blog. Fat Burners

asad

This is also a very good post which I really enjoyed reading. It is not everyday that I have the possibility to see something like this. watch movies online hd be4kfree.net

Thanks for this post, there

Thanks for this post, there are a lot of information that you have shared that I'm going to have a good look at, and although this is the first time that I visit your page I think I'll come around soon! Nice stuff and have a nice day!! roasting stick

asad

I really enjoy reading of your article. I wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work. Definitely a great post I would like to read this. best antivirus software 2018

digitinc

This is an incredible motivating article. I am basically satisfied with your great work. You put truly extremely supportive article. http://www.forexshoponline.com best forex shop online

digitinc

Thanks for publishing this details. I simply wish to let you know that I just look into your site and also I locate it really fascinating and useful. power rangers games dino

asad

Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post. chota bheem games car games

rakhaa

Here is your place of entertainment, our site offers you a variety of renewable daily in this wide space and you will find everything that is specialized in girls Girls games by several types There are games girls dress up with dresses and dressings and clothes wonderful princesses with accessories such as trendy shoes and handbags make you learn how to dress and consistency between Colors and make your experience the largest in this area and there are makeup games which you can work through Mick for girls and brides in the most beautiful occasions to make them a very chic they increase their beauty and Barbie Games are a beloved figure and we have a bouquet of renewed, you only go to the pastor M and enjoy all the fans of Frozan and I and sisters have a special package
al3ab-banat01

asad

This is also a very good post which I really enjoyed reading. I have the possibility to see something like this. happy new year wishes 2018

asad

This is also a very good post which I really enjoyed reading. It is not everyday that I have the possibility to see something like this. doraemon games dikhao

I have recently started

I have recently started visiting your website and I am intrigued by your fresh and interesting ideas. You've done a great job and I really admired you for being honest. testosterone boosters

It made me think how you came

It made me think how you came up with this kind of content. I hope you would give some hints. Action Caps

I was barely amazed at how

I was barely amazed at how you had written this content. Please keep posting. fórmula do performancecontrol caps

digitinc

I want you to thank for your time of this wonderful read!!! I definitely enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog! limousine service

cheap yeezys

Thank you for sharing the very useful article, I very much read the articles you shared. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
cheap yeezys

digitinc

You have done a great job. I will definitely dig it and personally recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this site. autoradio gps bluetooth norauto

digitinc

Thank you for sharing the very useful article, I very much read the articles you shared. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. doraemon games

assd

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. yeezys

Thank you for the efforts you

Thank you for the efforts you made in writing this post. I am hoping I'll see more great things from you individual counselling auckland

lapita dubai So grateful that

lapita dubai So grateful that I stumbled upon this comprehensive article. Thank you so much for sharing this great info.

asad

I really impressed after read this because of some quality work and informative thoughts. I just wanna say thanks for the writer and wish you all the best for coming! hampton bay ceiling fans

Thanks for the fantastic

Thanks for the fantastic information you have shared to us. This is really excellent article and its too great. survival food

adad

Keppar est un magazine décryptant l’actualité au SENEGAL. Une actualité politique du jour et les dernières informations sur la politique économique et sociale, sénégalaise. Nous adressons les sénégalais de la diaspora au travers d’une revue de la presse quotidienne, pour mettre à disposition les informations sportives du football sénégalais, de la lutte sénégalaise et l’actualité des partis politiques tels que l’APR, l’Alliance pour la République, le PS pu parti socialiste sénégalais et du PDS le parti démocratique sénégalais. information au senegal

I am very much pleased with

I am very much pleased with the contents you have mentioned. I wanted to thank you for this great share. Shakeology

supplementjunkie

Extremely extraordinary site terrific perform crazybulk dbal review

This is amazing! You guys

This is amazing! You guys rock. Can't wait for your coming articles. brain supplements

valueaddedtrave

I enjoy the facts it so great information for me hotel rixos

This is kind of resource is

This is kind of resource is what I have been looking for. I would love to see more of this. Jaco Costa Rica

valueaddedtravel

I was very joyful to find out this webpage intercontinental abu dhabi beach

chickencoopproducts

This is actually extremely developed great site chicken coop supplies

This blog was extremely

This blog was extremely helpful. I really appreciate your kindness in sharing this with me and everyone else. hilton doubletree marjan island