April 2010

 

Senaste nytt

Fem år efter fabrikskollaps: Bättre säkerhet krävs i Bangladesh

Supermarketkedja övervakar klädarbetare med webbkamera

Ny lokalgrupp i Uppsala

Rykande färsk broschyr Från tråd till tröja

 

På gång

Frukostseminarier med SKTF

Temadag: från Planta till plagg              

                

Agera

Delta i aktiviteter i Uppsala och Stockholm!

 

Det här är Rena Kläders nyhetsbrev april 2010. Nyhetsbrevet kommer ut tio månader om året. Vill du inte ha nyhetsbrevet i fortsättningen avslutar du enkelt din prenumeration här.

 

Senaste nytt

Fem år efter fabrikskollaps: Bättre säkerhet krävs i Bangladesh

På den femte årsdagen efter kollapsen av klädfabriken Spectrum i Bangladesh kräver Clean Clothes Campaign, Maquila Solidarity Network från Canada och the International Labor Rights Forum i USA, att återförsäljare som köper kläder från Bangladesh tar gemensamma krafttag för att förbättra de strukturella hälso- och säkerhetsproblemen i industrin.

Den 11 april var det fem år sedan fabriken Spectrum rasade samman och dödade 64 arbetare och skadade 80 av vilka 54 var allvarligt skadade. Fabrikskollapsen skapade globalt fokus på de strukturella säkerhetsproblem som finns i Bangladesh klädindustri. Från 2005 till 2010 dödades minst 172 arbetare i liknande olyckor. De flesta av dessa arbetare tillverkade kläder för kända internationella klädmärken.

En brand på Garib & Garib Sweater factory i februari i år spred sig snabbt över flera våningar fyllda med lättantändligt material. Arbetarna kunde inte fly från branden eftersom nödutgångarna var låsta och trapporna blockerade. Brandkåren rapporterade senare att de hade haft svårt att nå byggnaden och att fabrikens brandsläckningsutrustning var helt oanvändbar. Ingen av säkerhetsvakterna i tjänst på fabriken visste heller hur de skulle använda brandsläckarna eller vattenposterna på plats. 21 personer omkom i branden.

Läs mer här. 

En intervju med en fackföreningsledare från Bangladesh hittar du här.

 

Supermarketkedja övervakar klädarbetare med webbkamera

Storbritanniens näst största supermarket, Asda, har installerat webbkameror hos sina leverantörsfabriker av kläder i Bangladesh för att försäkra konsumenter om att produktionen sker under anständiga villkor. Brittiska människorättsorganisationer är inte imponerade av tilltaget. Läs mer här.

 

Ny lokalgrupp i Uppsala

Rena Kläder Stockholm har bildats av en grupp engagerade inom Röda Korsets Ungdomsförbund. Gruppen kommer under våren bland annat att ha informationsaktiviteter i slutet av april.

 

Rykande färsk broschyr Från tråd till tröja

Det här är historien om en tröjas resa, från bomullsplantage till butik, och om de människor som möjliggör tillverkningen av detta plagg. Här visas även på de problem som finns i textilproduktionen samt information om hur du kan påverka för att förbättra villkoren för de människor som producerar våra kläder. Beställ eller ladda ner här.

 

På gång

Frukostseminarier med SKTF

SKTF arrangerar frukostseminarier för sina medlemmar där Rena Kläder medverkar med fokus på SKTF:s internationella engagemang och i Rena Kläder. Nästa seminarium sker i Göteborg den 11 maj. Mer info hittar du här.

 

Temadag: från Planta till plagg

Den 21 maj arrangerar föreningen Medveten konsumtion, kursen rättvis handel på Röda Korsets folkhögskola och Brännkyrka Gymnasium en temadag om hur man kan konsumera mer medvetet. Rena Kläder medverkar tillsammans med fler organisationer och företag. Vill du veta mer? Kontakta plantatillplagg@gmail.com

 

Agera

Delta i aktiviteter i Uppsala och Stockholm!

Både Rena Kläder Uppsala och Stockholm planerar olika aktiviteter under våren som man kan delta i. Hör av dig till lokalgrupp.sthlm.renaklader@gmail.com eller sabinagoransson@hotmail.com i Uppsala.

 

Kommentarer

Your points of views were

Your points of views were stunning I was just amazed with all of your thoughts. using essential oils topically

greendrinkreviews

I really like generally learning all of your weblogs top green drinks

This was a fabulous blog.

This was a fabulous blog. Thank you for your experience and sharing your knowledge. dicas para desfralde

You have given me so much

You have given me so much idea on writing. Please keep on posting.

Site here

This is great stuff and I’m

This is great stuff and I’m glad I came across your blog. Keep it cominglearn more.

I find this content very

I find this content very useful and indeed I am very impressed. does Nugenix work

This provides me a lot of

This provides me a lot of interesting ideas on how to write my content. RSO

I fully agree with you!

I fully agree with you! Thanks so much for sharing all these precious pieces of advice. I'm so grateful to find this post. wooden grill scraper

I have found some cool ideas

I have found some cool ideas from your article that might help me for sure. Shakeology review

kellystreasure

I analysis your kinds you assigned are more analysis expert here having amazing knowing bridesmaid presents

extraordinary site for results

This is the best post I have ever seen. Very clear and simple.

Ap ssc results |

Ap 10th result |

Ap ssc result 2017

You have brought us so much

You have brought us so much knowledge in writing. Amazing Grass

Blogging for your business is

Blogging for your business is an important tool to brand yourself and your business online. If you are not already blogging... you should be! Anyone who wants to market their business online can become a great blogger.
Check This Out

Blogging for your business is

Blogging for your business is an important tool to brand yourself and your business online. If you are not already blogging... you should be! Anyone who wants to market their business online can become a great blogger.
Check This Out

Absolutely fantastic and

Absolutely fantastic and appealing blog. You have a great sense of how to impressed the readers... Good job and more power! survival food

greenlippedmusselbenefits

I especially reputation with what you are presenting my excellent several other green lipped mussel

The advise you have provided

The advise you have provided are good as gold. Thanks allot for the great share, I really love reading your article. top 10 brain supplements

Thank you for an

Thank you for an extraordinarily generous post! Reading this post was my first real step in starting my project. Thank you! click here

libidodrops

Look throughout how providing the essential factors of a suggest identify out libido supplements for women

chickencoopproducts

Every recommendations of your site are incredible this site

kellystreasure

This is a definitely amazing publish that it should be interesting one presents for bridesmaids

Happy Mothers Day 2017 Wishes

Different regions in the world observe Mother’s day on different dates. It is most commonly celebrated in the months of March
Happy Mothers Day 2017 Wishes
Mothers day HD Wallpaper Download
Happy Mothers Day 2017 Poems

Happy Easter quotes wishes

Happy Easter 2017 Whatsapp Status Funny Sayings SMS Messages-
Happy Easter 2017 Sayings SMS Messages For Whatsapp Status
So this segment on Easter Day celebration we bring you people with some of the best and cutest Happy Easter 2017 Sayings SMS Messages
Happy Good quotes
Funny Easter jokes
Easter Sunday sayings

asd

adfadfaasdasd

Got me-ttme to xee ill of the

Got me-ttme to xee ill of the remirkx, but t truly ltked the content. tt turned out to be very uxeful tn my expertence ind thit t belteve to ill of the commenterx here! tt’x ilwiyx good once you cin't juxt be educited, but ilxo entertitned!
find more info

Got me-ttme to xee ill of the

Got me-ttme to xee ill of the remirkx, but t truly ltked the content. tt turned out to be very uxeful tn my expertence ind thit t belteve to ill of the commenterx here! tt’x ilwiyx good once you cin't juxt be educited, but ilxo entertitned!
click to read more

Very helpful Clenbutrol blog!

Very helpful Clenbutrol blog! I will be sharing it to my friends...

Your mind set in writing

Your mind set in writing really is incredible. I am very glad I have checked this.

commercify

Thanks for sharing this

Thanks for sharing this interesting blog with us. It's my pleasure to being here on your fantastic blog.. I would love to come back here for new post from your site. Southern California surf clothing

I'm really happy to find this

I'm really happy to find this site and did enjoy reading useful articles posted here. The ideas of the author was awesome and extraordinary, thanks for the share and keep post coming.. website

I definitely love reading

I definitely love reading your blog.. I am really happy that I have came across here and read amazing insights from your fantastic blog. Thanks for the share and keep post coming.. PhenQ

Great article, I enjoyed

Great article, I enjoyed every moment of reading.. Best luck you and thanks! personal trainer las vegas

I really like such article

I really like such article bcz we can easily receive a several valuable info from this certain blog. chevy blazer car covers

Inpi

I am very pleased to see this article, thank you for sharing. I hope next time will be better.Inside If you on my homepage can be found more related content. Obat Usus Turun

Moving san diego

A very useful kind for example. Very interesting reading article.I thank you for his efforts to write this great product.
Moving san diego

india angel investing

This is a wonderful product, taking into account all the information about it, this type of product that prevents user interest in the site, and you will share more ... good luck.
india angel investing

I was spending a lot more

I was spending a lot more time on your website really made me feel great.

lottery system

Thanks for the great

Thanks for the great information and for the great post. I've found so many interesting and useful stuff to read here.

Smart X This superb and

Smart X This superb and highly informative blog I’m about to share this with all my contacts.

I haven’t any word to

I haven’t any word to appreciate this post. I am really I am impressed from this post, no wonder many people love your site. Thank you for sharing this with us. visit here

Immensely thought out! This

Immensely thought out! This was the most detailed article I have read. Many readers would be interested on this site. I am looking forward for your daily posts. TestoFuel Review

For how long your website did

For how long your website did remain interesting. I am quite impressed.

https://www.30minutehit.com/

Fun and witty article! The

Fun and witty article! The content was awesome and informative, as always. Thanks and keep sharing like this post! dance studios on long island

Ujang

Your webiste was very nice and interesting, I've seen your post and it was very informative and very helpful to me. Thanks to all the articles that you serve. I must recommend your website to friends. obat maag kronis

I heard a lot of good things

I heard a lot of good things about this website. strength training for triathletes

I am gathering this kind of

I am gathering this kind of content information’s. I am glad I came here. traffic authority reviews

Addy Focus I'm so excited to

Addy Focus I'm so excited to uncover this great site. I want to thank you for ones time due to this fantastic read!! I definitely savored every part of it and I also have you book marked to look at new stuff in your website.

You brought me so much

You brought me so much knowledge because of your writing technique. Hydroxycut Hardcore Elite

Your amusing website did

Your amusing website did inspire me. Please keep on posting. muscle growth supplement