Ny rapport: Har modet modet att höja lönerna?

Arbetet för att höja lönerna i leverantörsleden är mycket begränsat i de nio största modeföretagen i Sverige. Lönenivån för de anställda är i många länder otillräcklig för att arbetarna och deras familjer ska kunna leva ett drägligt liv. I Bangladesh, där flera av de granskade företagen har produktion, ligger lönen under FN:s fattigdomsnivå på 2 USD per dag. Det visar rapporten Har modet modet att höja lönerna? som Rena Kläder och Fair Trade Center släpper idag. http://www.renaklader.org/material/har-modet-modet-att-hoja-lonerna

Idag bidrar många skandinaviska modeföretag indirekt till en grov underbetalning av arbetare i producentländerna, eftersom de endast följer upp om minimilöner betalas. Beräkningar från 2011 visar att den lagstadgade minimilönen i snitt endast utgör cirka 40 procent av en levnadslön. Trots detta ställer åtta av de nio granskade företagen endast krav på minimilön, vilken är otillräckligt för att arbetarna ska kunna klara sig på sin lön.

Till skillnad från liknande rapporter som gjorts tidigare har graden av transparens bland företagen varit avsevärt lägre i denna studie. Det är beklagligt, då det gör det svårare att följa upp deras arbete.

Det företagen bör göra, enligt rekommendationer från Rena Kläder och Fair Trade Center, är att arbeta för att en levnadslön utbetalas till arbetarna i deras leverantörsled. För att nå detta kan företag exempelvis sätta upp program med tidsplan för implementering för hur höjningen ska ske, arbeta med inköpsstrategier och separera lönekostnader från övriga kostnader i prisförhandlingar med leverantörer. Det är också viktigt att etablera långsiktigt löpande samarbeten med fackföreningar, frivilligorganisationer och andra företag, samt att verka för att det i praktiken är möjligt för arbetarna att organisera sig fackligt och teckna kollektivavtal.

Vill du veta mer om rapporten? Kom på seminarium med Rena Kläder och Fair Trade Center den 22 november, 17.30. http://www.renaklader.org/kalendarium/11-11-22/seminarium-har-modet-mode...