Kampanjutbildning

Kampanjutbildningen vänder sig till dig som redan gått Rena kläders informatörsutbildning. Under utbildningen tittar vi närmare på hur lönerna ser ut för textilarbetare och vilket ansvar de svenska klädföretagen tar. Vi diskuterar också hur man kan göra konsumenter mer medvetna om hur våra kläder producerats.

Varje år gör svenska klädföretag enorma vinster, men vem är det egentligen som syr våra kläder? Och hur ser svenska företag till att mänskliga rättigheter upprätthålls på de fabriker där deras kläder och skor produceras? Under hösten vill nätverket Rena kläder sätta fokus på lönerna i textilindustrin. Svenska klädföretag köper sina produkter från fabriker i låglöneländer. Vilket ansvar tar de för att försöka få upp lönerna för dem som tillverkar våra kläder?

Vem kan delta och vilka förväntningar finns?
Du ska ha gått Rena Kläders informatörsutbildning som är en grundutbildning. Som en uppföljning till utbildningen förväntas du genomföra en utåtriktad aktivitet på temat levnadslön. 

Vad fokuserar utbildningen på?
Problem inom textil- och skoindustrin
Levnadslön
Svenska företags ansvar
Kampanjarbete – aktiviteter och kampanjdag

Kost och logi?
Rena Kläder står för fika under utbildningsdagen, men lunch, resa och eventuell övernattning står deltagarna själva för. Är du medlem i någon av Rena Kläders medlemsorganisationer kan du vända dig till och dem se om det finns möjlighet att få reseersättning.

Anmälan och frågor
Anmälan görs via Sensus här: http://sensus.se/Om-Sensus/RegionerNew/Uppsala-Harnosand/Kontorsrot/Upps...  

Har du frågor rörande kursupplägg och innehåll, kontakta:
 lisalinnea.flising@gmail.com eller 0730-504256

Sista anmälningsdag: 23 oktober