Byxorna som dödar

Att gå med slitna jeans har blivit en modetrend. Men visste du att människor som producerar dessa byxor arbete med livet som insats? Nu behöver vi din hjälp för att stoppa detta. Sandblästring av jeans är en metod som används för att få byxor att se naturligt slitna ut, men få är nog medvetna om hur farligt det är att framställa dessa byxor. Tusentals arbetstagare ha drabbats av lungsjukdomen silikos. Många av dem är redan döda.

Idag börjar nätverket Clean Clothes Campaign - CCC (Rena Kläders internationella gren) en internationell kampanj för att stoppa sandblästring av jeans.

Sandblästring som utförs manuellt medför mycket damm. När arbetstagarna inandas detta, är risken stor att de utvecklar den obotliga silikos lungsjukdom.

Sandblästrade jeans är billiga att göra. Eftersom de ser så "naturligt" slitna ut. Efterfrågan är stor och klädkedjor kan ta ut ett högre pris för dem. vinsten per sålt plagg är stor. Det omänskliga pris betalas på annat håll. Det finns byar i Turkiet där nästan alla män i arbetsför ålder har utvecklat silikos eftersom man arbetade med manuell sandblästring, en del bara sex månader. De lever ett liv fyllt av ångest och fysiska problem, väsande andning, kronisk hosta, trötthet. Många lever inte längre.

Under flera månader har CCC kommunicerat med många stora jeans- och klädkedjor för att ta reda på om de använder sandblästring och om de tar avstånd från och tänker sluta använda denna dödliga blekningsmetod. Vissa företag vägrar att svara medan andra har gått ut med ett offentligt avståndstagande från sandblästring i den egna produktionen.

Några stora märken, såsom norska Varner-gruppen, Levi's, H & M och C & A säger att de har slutat med sandblästring.

Se, till att fler företag göra samma sak!

Nu kan du stödja kampanjen! Ditt bidrag är värdefullt i kampen mot sandblästring.

Här kan du skriva ett brev till Diesel och Dolce & Gabbana m.fl. som inte ännu tagit avstånd från metoden:

http://www.cleanclothes.org/urgent-actions/sandblasting#action

Här kan du skriva under det internationella uppropet:

http://www.cleanclothes.org/news/killer-jeans