Återigen skördar fabriksbrand dödsoffer i Bangladesh

Åtminstone 28 bangladeshiska textilarbetare har dött och dussintals har skadats efter ytterligare en eldsvåda som bröt ut den 14 december på nionde och tionde våningen på That’s It Sportswear Ltd:s fabrik, utanför Bangladesh huvudstad Dhaka.  Flera arbetare verkar ha kvävts, medan andra dött genom att hoppa från fönstren när de försökt fly från den brinnande byggnaden eller blivit nedtrampade av sina medarbetare när de försökte ta sig till utgångarna.

 Fabriken har rapporterats producera för stora internationella köpare så som GAP och Wrangler. Fabriken tillhör den välkända Ha-meem gruppen, en av de största leverantörerna i landet, som har ett tvivelaktigt förflutet vad gäller mänskliga rättigheter i arbetslivet. Företaget är känt för att använda sig av icke auktoriserade underleverantörer. På grund av detta kan fabriken därför också ha producerat för andra märken som är ovetandes om att delar av deras produktion ägt rum där.

 De första rapporterna från ögonvittnen slår fast att två till sex utgångar var låsta, och att detta var vanligt förekommande i byggnaden. Den bangladeshiska textilindustrin är känd för sina återkommande problem med hälsa och säkerhet på sina fabriker, detta inkluderar låsta eller oanvändbara brandstegar och dåligt fungerande brandutrustning, vilket också leder till allvarliga olyckor.

 - Det är skrämmande att dessa olyckor får fortsätta att äga rum och skörda offer, säger Cecilia Kennberg, koordinator på Rena Kläder. Det har skett flera bränder bara det senaste året och vi uppmanar därför svenska textil- och klädföretag som placerat produktion i Bangladesh att tillsammans med andra uppköpare försöka hitta hållbara, fungerande och långsiktiga metoder för att komma till rätta med säkerhetsproblemen på textilfabrikerna I Bangladesh, avslutar Kennberg.   

 CCC, ILRF och MSN har också uppmanat de företag som köper från Ha-meem gruppen att säkerställa att de skadade arbetarna får den medicinska vård som behövs och att de anhöriga till offren kompenseras för den förlorade inkomst som olyckan inneburit.  

Läs alla rekommendationer gjorda av CCC, ILRF, WRC och MSN för att eliminera systematiska brandsäkerhetsproblem i den bangladeshiska textilindustrin här: http://www.cleanclothes.org/news/action-for-safe-factories-in-bangladesh-on-5th-anniversary-of-spectrum-disaster