Rena Kläder

 

 

 

Upprop för levnadslön!

Idag lever många klädarbetare på svältlöner. Den låga lönen gör att arbetarna tvingas till att arbeta övertid och lönen som de får ihop räcker sällan till sjukvård, skola för barnen, till sparande eller till näringsrik mat.

Rapporten ”Har modet modet att höja lönerna?” som Rena Kläder och Fair Trade Center släppte  hösten 2011 visade att de nio största modeföretagen på den svenska marknaden bidrar till en grov underbetalning till arbetarna i deras leverantörsled, genom att endast ställa krav om minimilön.

Lunchmöte: Inflytande på riktigt eller bara trevligt? – om egenmakt genom fackligt medlemskap

LO-TCO Biståndsnämnd och Vision inbjuder till lunch och samtal:

På 1980-talet utvecklades klädindustrin i Bangladesh och många kvinnor fick för första gången jobb inom den formella ekonomin. Fortfarande präglas branschen av usla arbetsförhållanden och arbetsplatsolyckorna är många. I december 2010 dog 28 textilarbetare i en fabriksbrand. Dagen efter dödades fyra arbetstagare och 200 skadades när polisen öppnade eld mot en demonstration. Både arbetsförhållanden och klimatet för de som engagerar sig för mänskliga rättigheter i arbetslivet är alltså tuffa.

Ny rapport: Har modet modet att höja lönerna?

Arbetet för att höja lönerna i leverantörsleden är mycket begränsat i de nio största modeföretagen i Sverige. Lönenivån för de anställda är i många länder otillräcklig för att arbetarna och deras familjer ska kunna leva ett drägligt liv. I Bangladesh, där flera av de granskade företagen har produktion, ligger lönen under FN:s fattigdomsnivå på 2 USD per dag. Det visar rapporten Har modet modet att höja lönerna? som Rena Kläder och Fair Trade Center släpper idag. http://www.renaklader.org/material/har-modet-modet-att-hoja-lonerna

Följ kampanjen på Facebook

Rena Kläder kampanjar för levnadslön.

På kampanjens Facebook-sida ”Högt pris för billiga kläder”, www.facebook.com/levnadslon, hittar du kampanjens sida. Här kan du, förutom följa de aktiviteter som händer inom kampanjen också ställa frågor om löner och arbetsvillkoren inom textilindustrin, få tips om hur man kan påverka klädföretagen och vad man kan göra för att uppmärksamma frågan.

Högt pris för billiga kläder!

Rapporten ”Har modet modet att höja lönerna?”, som snart släpps av Rena Kläder och Fair Trade Center, visar att åtta av de nio största modeföretag på den svenska marknaden endast ställer krav på minimilön, trots att denna är otillräcklig och inte revideras tillräckligt ofta.

Kampanjutbildning

Kampanjutbildningen vänder sig till dig som redan gått Rena kläders informatörsutbildning. Under utbildningen tittar vi närmare på hur lönerna ser ut för textilarbetare och vilket ansvar de svenska klädföretagen tar. Vi diskuterar också hur man kan göra konsumenter mer medvetna om hur våra kläder producerats.

Varje år gör svenska klädföretag enorma vinster, men vem är det egentligen som syr våra kläder? Och hur ser svenska företag till att mänskliga rättigheter upprätthålls på de fabriker där deras kläder och skor produceras? Under hösten vill nätverket Rena kläder sätta fokus på lönerna i textilindustrin. Svenska klädföretag köper sina produkter från fabriker i låglöneländer. Vilket ansvar tar de för att försöka få upp lönerna för dem som tillverkar våra kläder?

Bli Rena Kläder-informatör!

Varje år gör svenska klädföretag enorma vinster, men vem är det egentligen som syr våra kläder? Och hur ser svenska företag till att mänskliga rättigheter upprätthålls på de fabriker där deras kläder och skor produceras? Detta är riktat till dig som vill veta mer om mänskliga rättigheter inom textil- och skoindustrin.

Rena Kläder är ett nätverk av fackföreningar och organisationer som verkar för att förbättra arbetsvillkoren för textil- och skoarbetare. Lördagen 1 oktober i Göteborg håller Rena Kläder en informatörsutbildning där vi kommer att prata om detta, vad man kan göra åt det och hur Rena Kläder arbetar för att påverka svenska företag.

Klicka här för mer info!

 

Byxorna som dödar

Att gå med slitna jeans har blivit en modetrend. Men visste du att människor som producerar dessa byxor arbete med livet som insats? Nu behöver vi din hjälp för att stoppa detta. Sandblästring av jeans är en metod som används för att få byxor att se naturligt slitna ut, men få är nog medvetna om hur farligt det är att framställa dessa byxor. Tusentals arbetstagare ha drabbats av lungsjukdomen silikos. Många av dem är redan döda.

Idag börjar nätverket Clean Clothes Campaign - CCC (Rena Kläders internationella gren) en internationell kampanj för att stoppa sandblästring av jeans.

Återigen skördar fabriksbrand dödsoffer i Bangladesh

Åtminstone 28 bangladeshiska textilarbetare har dött och dussintals har skadats efter ytterligare en eldsvåda som bröt ut den 14 december på nionde och tionde våningen på That’s It Sportswear Ltd:s fabrik, utanför Bangladesh huvudstad Dhaka.  Flera arbetare verkar ha kvävts, medan andra dött genom att hoppa från fönstren när de försökt fly från den brinnande byggnaden eller blivit nedtrampade av sina medarbetare när de försökte ta sig till utgångarna.

Slitna jeans med risk för liv och död

Slitning av jeans med så kallad sandblästring är en livsfarlig metod. Risken för att utveckla den dödliga lungsjukdomen silikos hos dem som arbetar med sandblästringen är stor. Ändå används metoden fortfarande i världen. Under ett lunchmöte arrangerat av LO-TCO Biståndsnämnd och Rena Kläder diskuterades arbetarnas situation i Turkiet och vad svenska företag gör i frågan.

Bara i Turkiet har hittills 46 sandblästringsarbetare dött i silikos, eller stendammslunga, och ytterligare 5 000 personer antas vara drabbade. Trots detta fortsätter metoden att användas inom produktionen av jeans i bland annat Bangladesh och Kina.