Rapport om levnadslön

Rapport om levnadslön
Språk: 
Svenska

Många skandinaviska klädföretag bidrar direkt eller indirekt till grov underbetalning av arbetare i låglöneländer. Företagen kräver att nationell minimilönestandard skall vara gällande i sina leverantörskedjor. Minimilönen i många länder är lägre än FN:s fattigdomsgräns på 2 $ per dag. Denna rapport belyser varför arbetarnas löner måste höjas avsevärt samt hur detta ska kunna ske. Klädföretag kan inte fortsätta att undergräva textilarbetarnas viktigaste vägar till ett fullvärdigt liv: rätten att organisera sig i fackföreningar samt rätten till en lön som det går att leva på; en levnadslön.