Mer rättvisa för dina skattepengar?

Mer rättvisa för dina skattepengar?
Språk: 
Svenska

Kartläggningen ”Mer rättvisa för dina skattepengar?” som Fair Trade Center och Rena Kläder
publicerar visar stora förbättringar i landstingens etiska arbeten jämfört
med den kartläggning som genomfördes 2006. Minst 14 av 21 landsting ställer idag
etiska krav för utvalda varugrupper vid offentlig upphandling. 2006 ställde
inget landsting etiska krav när de gjorde inköp. Utgiven år 2009 av Rena Kläder och Fair Trade Center.