Lärarhandledning till filmen "Hur skor vi oss?"

Språk: 
Svenska

Denna lärarhandledning hör till filmen "Hur skor vi oss?" och är framtagen av en hållbarhetspedagog åt Rena Kläder. Filmen går att beställa under fliken Material - beställ. Utgiven 2009 av Rena Kläder.