Play Fair

Syftet med kampanjen PlayFair 2008 är att förbättra arbetsvillkoren i den globala sportklädesindustrin genom att sätta press på sportklädesföretag och den internationella olympiska rörelsen, som i många fall har stor makt att påverka företagen via licens- och sponsoravtal. Kampanjen startade redan 2004 under namnet Play Fair at the Olympics och organisationer i över 40 länder deltog då i arbetet och flera tusen aktioner genomfördes över hela världen. Under 2008 beräknas kampanjen bli ännu större och folkrörelser från hela världen deltar.