Mina skattepengar

Under 2006 och 2007 drev Fair Trade Center, SKTF, Föreningen för Rättvisemärkt och Nätverket Rena Kläder kampanjen Mina Skattepengar. Målet för kampanjen var att säkerställa att skattepengar inte går till verksamhet som kränker mänskliga och fackliga rättigheter.

Många företag som är verksamma på världsmarknaden jobbar idag aktivt med att förebygga kränkningar av mänskliga och fackliga rättigheter, såväl i sin verksamhet som hos sina underleverantörer.

Offentlig sektor är liksom företag en stor konsument av varor och tjänster som produceras i länder där brott mot mänskliga och fackliga rättigheter förekommer. Exempel på varor som offentlig sektor köper och där brott mot mänskliga och fackliga rättigheter finns dokumenterat är möbler, datorer, livsmedel, textilier, arbetskläder och byggmaterial.

Till skillnad från näringslivet har det dock varit ytterst sällsynt att stat, kommun och landsting ställt några som helst etiska krav på sina leverantörer. Detta innebar att man tog ett mindre socialt ansvar för sin leverantörskedja än många företag, men det innebar också att skattemedel kan gick till verksamhet som kränkte mänskliga och fackliga rättigheter. Åtminstone så fanns det inga regler som sa att så inte fick ske.

I samaband med kampanjen gjorde SwedWatch i en rapport i mars 2007 som konstaterade att arbetvillkoren för arbetare som de interjuvat, som producerade för offentlig sektor i Sverige, var undermålig.

I mars 2007 framförde SwedWatch, Fair Trade Center och Rena kläder (i samband med rapporten) flera rekommendationer till både de svenska köparna och till landstingen som slutkunder.

– Vi kan konstatera att många förbättringar skett till följd av rapporten. Uppföljningen visar även hur viktigt det är med oberoende uppföljning som når de anställda. Vi uppmuntrar nu fler landsting och kommuner att ställa etiska krav i sin upphandling av varor, säger Malin Eriksson, projektansvarig på Rena kläder, knappt ett år efteråt.

Den 25 oktober 2007 avslutades kampanjen mina skattepengar. Men frågan om etisk offentlig upphandling är naturligtvis fortfarande högprioriterad för Nätverket Rena Kläder.