Miljö

Rena Kläder har valt att fokusera på sociala villkor inom textil- och klädindustrin. Miljö är därför inte ett fokusområde. Med detta sagt så tycker vi naturligtvis att dessa frågor är viktiga och vet att goda miljövillkor även påverkar de som arbetar i produktionen positivt. Arbetare lever och bor också ofta i närheten av fabriken de arbetar på. Bristande reningssystem och avfallshantering är ofta vanligt, något som har direkt negativ påverkan på arbetarna och deras familjer.

För mer specifika frågor gällande miljöproblem i samband med den globala textilindustrin hänvisar vi gärna till mer renodlade miljöorganisationer.