Löner

Man brukar räkna med att av det du betalar för ett klädesplagg går mellan 0,5 och 5 procent till lönekostnader i produktionsledet.

Det är svårt att svara på vad arbetarna egentligen tjänar eftersom löneläget är olika i olika länder. Det som är gemensamt för textilarbetares löner är att de ofta är så låga att det svåra att leva på. Ofta finns det i de länder som producerar kläder lagar om minimilöner. De flesta klädföretag kräver i sina uppförandekoder att de företag som producerar deras kläder ska betala ut lagstadgad minimilön som minst. Minimilönerna är dock ofta så lågt satta att de inte går att leva på.

Därför menar Rena Kläder att klädföretagen i sina uppförandekoder kräver att de som tillverkar de varor de säljer som minst erhåller en lön som går att leva på, en levnadslön.

En levnadslön är en lön som räcker till mat, husrum, kläder, sjukvård, skolgång samt att lägga undan lite pengar. Ibland kritiseras begreppet levnadslön för att det inte finns en modell att räkna ut vad en levnadslön är, men ovanstående saker är högst kvantifierbara kostnader. Ett konkret verktyg för att fastställa en levnadslön är att dessa nivåer framförhandlas av arbetsgivaren och arbetares fritt valda företrädare, exempelvis fackföreningar.