Fabrikskontroller

Etiska kontroller såsom de bedrivs idag brister ofta i att fungera som verktyg för att kontrollera arbetsförhållanden i fabriker som producerar kläder och sportskor. Detta visar undersökningen "Looking for a quick fix" från Clean Clothes Campaign.

Undersökningen fann - med basis på material från 670 arbetare från 40 olika fabriker - att etiska kontroller misslyckas främst med att upptäcka kränkningar av organisationsrätten, överdriven och tvingad övertid samt smädande behandling och diskriminering av arbetare.

”Utredarna fann att arbetarna och deras fackföreningar ofta marginaliserades i kontrollprocessen; de deltar inte och därmed förlorar man verklighetsbilden från fabriken” säger Ineke Zeldenrust från Clean Clothes Campaign.

Arbetarna rapporterade om flera oegentligheter under intervjuerna; att de blivit intervjuade med ledningen närvarande och därför inte vågat berätta om problemen på arbetsplatsen eller att de blivit totalt förbisedda av kontrollanterna.

Undersökningen, som baseras på studier från Bangladesh, Kina, Kenya, Indien, Indonesien, Marocko, Pakistan och Rumänien, fann att etiska kontroller ofta är korta, ytliga och slarviga, och leds till stor del av globala firmor vars personal generellt sett brister i erfarenhet och kompetens. Kontrollerna följs ofta inte upp av tillräckliga åtgärdsprogram. Kontrollindustrin brister även i transparens, vilket undergräver en seriös diskussion om möjligheterna till förbättring av dess metoder, policy och praxis.

”Kontrollanterna har alltid bråttom; ibland använder de bara ögonen och engagerar aldrig arbetarna … De måste tala med oss om de verkligen vill veta om våra problem”, sa en arbetare på en fabrik i Kenya som producerar för amerikanska detaljhandelsjätten Wal-Mart.

”Vi får alltid semester så fort etiska kontrollanter kommer till fabriken”, sa en arbetare i Indien som producerar för stora europeiska företag som KarstadQuelle, Otto Versand and Littlewoods.

CCC-undersökningen fann att i synnerhet den icke-specialiserade detaljhandelssektorn (snabbköp, lågprisaffärer och varuhus) utvecklar mindre stringenta modeller för förankringen av uppförandekoderna, som vilar på ett bristfälligt etiskt kontrollsystem.

CCC åberopar istället ett system placerar arbetarna i centrum för kontrollprocesserna och en mer mångsidig ansats till implementeringen och kontrollen av uppförandekoder.