Etiska Flerpartsinitiativ

Det finns olika sätt att arbeta med social villkor för företag. Ett sätt är att bli medlem i ett etiskt flerpartsinitiativ. Detta är något som Rena Kläder uppmuntar då man som företag ofta behöver utbyta erfarenheter och arbeta tillsammans med andra för att utveckla nya, mer effektiva, metoder.

Med ett flerpartsinitiativ menar Rena Kläder en sammanslutning av företag, fackföreningar och icke statliga organisationer, där flera parter än företag sitter på beslutande poster. Det etiska flerpartsinitiativet kan ha olika mål med sin verksamhet. Vissa, som SA8000 kan certifiera leverantörsfabriker. Andra kan finnas där som en plattform för att utbyta erfarenhet och kunskap, som Ethical Trade Initiative eller Initiativ för etisk handel - Norge. Eller så kan medlemmarna få tillgång till rådgivning, utbyte och uppföljning som i Fair Wear Foundation.