Barnarbete

Det finns idag mer än 200 miljoner barnarbetare i världen som arbetar med allt från bomullsplockning, ädelstenshantering, jordbruk och försäljare. Barn arbetar för att de själva eller deras familjer ska kunna överleva.

Ibland förklaras barnarbete med hänvisning till de ofta fattiga förhållanden som finns i många länder där barnarbete är återkommande. Vad som inte så ofta nämns är att barnarbete i sig själv bibehåller denna fattigdom genom att pressa ner lönerna för arbetare generellt samt försvåra arbetet för fri facklig organisering. Barnarbete gör naturligtvis också att barnen arbetar istället för att gå i skolan.

Inom textilindustrin finns det förmodligen barn som arbetar på ett eller annat sätt med att se till att vi har kläder och skor i våra butiker. Inom den exportinriktade klädindustrin har dock barnarbetet minskat. Idag är det sällan man stöter på fall av barnarbete i syfabrikerna som tillverkar för export. Detta betyder inte att barnarbete inte alls förekommer inom exportindustrin, men det är inte lika utbrett som tidigare. Produktionskedjorna inom textiltillverkningen är långa och det är därför ofta svårt att spåra produktion bakåt i kedjan. Detta gör att mer barnarbete kan förekomma i exempelvis hantering av råmaterial som bomull och sidentråd, delar av produktionen som är svår för utomstående att kontrollera då det handlar om underleverantörer långt ner i produktionskedjan.

Barnarbete är inget enskilt problem som går att lösa utan att man tar tag i andra problem samtidigt. Anledningen till att barnarbete förekommer är ofta att föräldrarna inte tjänar tillräckligt för att försörja barnen eller har råd att betala skolavgifter. Problemet med barnarbete är således främst kopplat till problemet med de generellt låga lönerna och andra dåliga arbetsförhållanden.

 Barnarbete är tyvärr fortfarande vanligt förekommande i en del länders inhemska industrier.