Arbetsmiljö

 Arbetsmiljön på textilfabrikerna är ofta bristfällig. Dålig belysning, dålig ventilation, blockerade nödutgångar, bristfällig skyddsutrustning är mycket vanligt. I fabrikslokalerna där textilarbetarna arbetar fylls luften med små fibrer, från bomullen, som är omöjliga att se med blotta ögat. Dessa fibrer andas arbetarna in och det är mycket skadligt. Likaså används vid blekning och färgningsprocesser ofta starka kemikalier som både är farlig för naturen och människan. Vid hanteringen av bomull frigörs ofta de gifter som man besprutar bomullsplantan med under odlingen, något som även det är farligt att inandas.

Tempot i fabrikerna är ofta mycket högt. Få raster tillåts. Ett vanligt problem är att arbetarna inte får gå på toaletten. Det är ofta väldigt varmt i fabrikslokalerna då man sällan har någon luftkonditionering eller fläktar. 

Bomulls hantering och bomulls odling är också delar av produktionen av vissa textilier och kläder som kan vara skadliga för arbetare då man besprutar bomullen mycket hårt, något som arbetare ofta inandas då det är vanligt att man saknar skyddsutrustning.