Triumph Union fortsätter att slåss för rättvisa

Säg till Triumph att ta sitt ansvar!

Arbetarna vid Body Fashion Thailand (BFT), Triumph Internationals thailändska dotterbolag, syr de underkläder och behåar som bär Triumphs namn. De är stolta över sitt arbete – och deras fackförening. Så när deras fackliga ordförande, Jitraz Kotshadej, blev avskedad på orättvisa grunder i juli gick de ut i strejk med krav om rättvisa. Medan Kotshadej väntar på att hennes fall ska tas upp i rätten gick medlemmarna på Triumph International Thailand Labour Union tillbaka till arbetet.

Men nu slåss de mot ledningens försök att begränsa fackliga rättigheter och diskriminering av fackliga medlemmar. Fackföreningen och Rena Kläder internationellt har vid upprepade tillfällen uppmanat Triumph International att ta en ledande roll för att säkerställa att Body Fashion Thailand respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och mänskliga rättigheter i arbetslivet så väl som Triumph Internationals egen uppförandekod. Men Triumph International fortsätter att vara passiva medan relationerna på fabriken bara blir sämre.

Snälla skriv därför på vårt upprop idag som vi skickar till Triumph international. Vi uppmanar dem att ta en aktiv roll och lösa de fortsatta problem som finns på deras thailändska fabrik.

Bakgrund

Den 1 augusti 2008 gick mer än 2000 arbetare på Triumphs dotterbolag Triumph Body Fashions fabrik ut i strejk. De krävde att deras fackliga ordförande, Jitra Kotshadej, skulle återanställas då hon blivit avskedad på felaktiga grunder. Trots protester och e-post från tusentals av människorättsaktivister världen över som stötte fackföreningen, vägrade Triumph Interntional att återanställa Kotshadej. Hon förbereder sig nu att strida för sin sak i rätten med början den 17 november.

Samtidigt bestämde fackföreningen för att avsluta strejken. Trots att fabriksledningen skrev under ett avtal den 12 september där det garanterades att företaget inte skulle diskriminera eller straffa arbetarna som gått ut i strejk, är detta vad som nu händer menar facket. Nu när orderomsättningen verkar låg hos BFT, blir de som deltagit i strejken utan jobb och nekas därmed också välbehövliga bonusar. Ovan på detta rapporterar fackliga medlemmar också om återkommande verbala trakasserier av förmän och att det är generellt svårare för dem att få ledigt än tidigare.

I oktober hölls två möten mellan facket och BFT. Trots att BFT:s ledning lovade att ta upp problemen med diskriminering och trakasserier har inga konkreta åtgärder ännu vidtagits. BFT:s ledning har gått med på att en utredningsgrupp ska se över det anti-fackliga agerade som rapporterats om gällande BFT:s ledning under augusti-september-strejken samt de rapporter om korruption som figurerat. Men då företaget vägrat att utredningsgruppen ska innehålla representanter från Triumph internationals huvudkontor eller det tyska Triumph Workers Council, är det lokala facket rädd att utredningsgruppen (bestående av BFT:s ledning och representanter för facket) i slutänden inte kommer att komma ut ur den oföränderliga position som man befinner sig i idag. Inte heller här har Triumph Internationals huvudkontor tagit sitt rättmätiga ansvar för situationen.

Triumph Internations tomma löften

Från den 23 september till den 4 oktober var Wanphen Wongsombat från Triumph International Thailand Labour Union och Premjai Jaikla från Thai Labour Campaign på besök i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland och Schweiz i syfte att få Triumph International att säkerställa att deras uppförandekod efterföljs samt att ILO:s kärnkonventioner och grundläggande mänskliga rättigheter respekteras på fabriken. Under turnén träffade de mänskorättsaktivister, ideella organisationer, fackföreningar och deltagare på seminarier och konferenser.

Under den sista dagen på deras vistelse träffade de representanter från Triumph International på huvudkontoret i Schweiz. Företaget upprepade då att de förväntar sig att fabrikerna implementerar de standards som sällts upp i företaget uppförandekod. Trots detta vägrar de ta ansvar och ingripa för att avhjälpa de problem som finns på den aktuella fabriken. Utan detta ingripande blir Triumphs uppförandekod helt enkelt ett tomt löfte på ett papper.

Rena Kläder uppmanar därför Triumph International att ta en central roll och sätta stopp för diskrimineringen av fackliga medlemmar och säkerställa att en fullständig implementering av avtal mellan fabriksledningen och fackföreningen kommer till stånd.