Thailändsk arbetsdomstol ger grönt ljus till Triumph-fabrik att kränka mänskliga rättigheter

Idag beslutade arbetsdomstolen i Bangkok att ge Body Fashion Thailand, ett helägt dotterbolag till Triumph international, grönt ljus i sina försök att avskeda fackföreningsledare Jitra Kotshadej. Företaget gjorde tidigare i år en anmälan mot Kotshadej efter att hon på sin fritid deltagit i en nationell tv-debatt bärandes en t-shirt med texten ”De som inte står är inte kriminella. Tänka annorlunda är inget brott”. T-shirten hänvisar till rätten för människor att inte stå när kungahymnen spelas och missbruket av Lèse-majesté lagstiftningen i Thailand då det kommit att användas som ett verktyg för att förtrycka oliktänkande. Företaget hävdar å sin sida att hennes deltagande i tv skadat företagets rykte.

”Genom att Triumph Internationals dotterbolag Body Fashion Thailand avskedat en facklig ordförande nekar man henne hennes rätt till yttrandefrihet, en grundläggande mänsklig rättighet”, säger Cecilia Kennberg koordinator för nätverket Rena Kläder.
”Företaget har naturligtvis all rätt att ta avstånd från Kotshadejs personliga ställningstaganden men de har även en skyldighet att respektera hennes rätt att yttra sig fritt.”

Rena Kläder är oroade över Triumphs missbruk av arbetsdomstolen i syfte att agera emot fackliga ledare speciellt när detta innebär inskränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter. Hot om rättsliga åtgärder mot fackliga företrädare fungerar dessutom ofta avskräckande och gör att arbetare tvekar inför att bli fackliga medlemmar och fackligt aktiva. Att överklaga ett orättvist domstolsbeslut är också väldigt svårt för arbetare som sällan har tid och resurser att driva utdragna rättsliga tvister.

Body Fashion Thailand avskedare Kotshadej i juli 2008. Som en reaktion på detta gick 2000 av hennes arbetskamrater ut i strejk med krav på hennes återanställning. I slutet av den 45 dagar långa strejken kom företaget och facket överens om att fallet skulle omprövas. Detta då Kotshadej aldrig fick någon möjlighet att försvara sin sak i rätten inför det första domstolsbeslutet, då företaget aldrig informerade henne om åtalet som väckts emot henne. Kotshadej kommer även att överklaga det beslut som arbetsdomstolen idag fattat.

Triumph Internationals uppförandekod stödjer art. 19 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheter, vilken lyder: ”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.” Uppförandekoden stödjer också uttryckligen rätten till fri facklig organisering och förbjuder anti-fackligt agerande och diskriminering. Trots att arbetarna strejk och upprepade uppmaningar från människorätts organisationer i Thailand och Rena Kläder internationellt har Triumph vägrat att lägga ner anklagelserna mot Kotshadej och återanställa henne.