Textilarbetarna i Bangladesh kräver höjda löner

Från 1994 till 2006 låg minimilönen för textilarbetare i Banglaesh på 99 kr i månaden. Trots att textilarbetare och deras stödgrupper har krävt höjda minimilöner i flera år var det inte förrän i maj 2006, efter kraftiga protester med strejker, demonstrationer och kravaller, som Bangladesh regering agerade. En kommitté tillsattes för att utreda löneläget. Den 6 oktober höjdes lönen till 174 kr, vilket långt ifrån motsvarar en lön som går att leva på.

Det viktigaste kravet som framfördess var en omedelbar ökning av minimilönerna i landet. Bangladesh regering tillsatte därför den 31 maj 2006, en trepartskommitté med uppgift att se över lönenivåerna. Trepartskommittén, där representanter för Bangladesh textilarbetarförbund var representerade, möttes 12 juni 2006 och hade i uppdrag att utforma ett ny löneskala för textilarbetare inom 90 dagar. Den 12 september lade kommittén fram ett förslag till regeringen. Kommittén kunde dock inte komma överens. Arbetsgivarorganisationen (BGMEA) tyckte att förslaget på ny lönenivå var för högt och textilarbetarförbundet tyckte att det var för lågt.
Den 6 oktober fastställdes den nya minimilönen till 174 kr.

Textilarbetarna begär en månadslön på 314 kr som minimilön för alla arbetare oavsett nivå. Kampanjen Rena kläder har tagit fram fem nyckelargument till varför en ökning av lönenivån till 314 kr är absolut nödvändig.

1.Textilindustrin har växt enormt mycket sedan 1994 när nuvarande lönenivå sattes.
2.I verkliga termer har lönerna sänkts sedan den senaste minimilönenivån satte 12 år sedan.
3.Den nuvarande minimilönen täcker inte ens matkostnaderna för en person.
4.Den nu föreslagna minimilönenivån når inte upp till Förenade Nationernas utvecklingsmål för att få bukt med extrem fattigdom och hunger och kränker därför mänskliga rättigheter.
5.En ökning av minimilönerna kommer inte att minska konkurrenskraften för textilindustrin i Bangladesh.

Läs mer om situationen i Bangladesh:
http://www.cleanclothes.org/urgent/06-09-22.htm

Hjälp oss att påverka genom att skicka brevet nedan till chefen för Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) Fazlul Hogue samt chefen för Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association

Dear Mr Hoque and Mr Hoque,

I am writing to express my support for the Bangladeshi garment workers who are calling for a minimum wage of Tk3,000 per month based on the following arguments:

1. The garment industry has grown enormously since 1994 when the current minimum wage was set and so should the minimum wage.

2. In real terms, wages have gone down since the last minimum wage was set twelve years ago.

3. The current minimum wage does not even cover the cost of food for one person.

4. The proposed wage doesn't meet the United Nations Millennium Development Goals to eradicate extreme poverty and hunger and therefore violates basic human rights.

5. Increasing the minimum wage itself won't make the Bangladeshi garment industry un-competitive

The Bangladesh minimum wage for garment workers is amongst the lowest in the world. Even tripling the minimum wage will still keep Bangladesh garment workers amongst the lowest paid in the world. Indeed improving conditions for workers including wages is essential for increasing the competitiveness of the Bangladeshi garment industry. As the MFA Forum1 in May 2006 in Dhaka, Bangladesh concluded

"There is now acknowledgement that compliance with national law and international labour standards is a vital component of international competitiveness and the sustainability of the industry"2.

I call on you to take immediate action to see that the minimum wage for garment workers is increased to Tk3,000.

For your information I am also contacting the brands in my country that produce garments in Bangladesh to convey my concerns and request that they take action. Please keep me informed of the steps you take to follow up on this serious matter.

Yours sincerely

Ditt för- och efternamn

Din e-postadress