Ordföranden för Triumph International Labour Union måste vänta på omprövning gällande fall om yttrandefrihet

Underklädesjätten Triumph International misslyckas med att på ett trovärdigt sätt hantera kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter vid en av sina dotterbolags fabriker i Thailand. 

Från den 30 juli till den 13 september gick mer än 2000 arbetare ut i strejk med krav om att deras fackföreningsledare, Jitra Kotshadej, skulle återanställas av det thailändska dotterbolaget till det multinationella underklädesföretaget Triumph International. Kotshadej avskedades den 29 juli med hänvisning till hennes deltagande i en Thailändsk tv-debatt där hon deltog på sin fritid bärandes en t-shirt med texten ”De som inte står är inte kriminella. Att tänka annorlunda är inget brott”. T-shirten syftar till rätten att inte stå när kungahymnen spelas och missbruk av den thailändska lèse-majesté lagstiftningen i syfte tysta den politiska oppositionen.

Tusental arbetsrättsaktiviter och konsumenter stöttade arbetarna i deras 45 dagar långa kamp för rättvisa och uppmanade Triumph International att återanställa den fackliga ordföranden. I ett avtal som avslutade strejken, insisterar Triumph International att låta det thailändska rättssystemet avgöra fallet istället för att återanställa Kotshadej. Fackföreningsmedlemmarna kände, under extrem press på grund av brist på finansiella resurser och med rädsla för att förlora sina jobb, att de inte hade något annat val än att skriva på avtalet. Företaget lovade att låta de strejkande arbetarna komma tillbaka utan att vidta disciplinära åtgärder, och erbjöd arbetarna en kompensation på 5 200 Baht (vilket är lika mycket som lön i 15 dagar för en arbetare). Triumph International garanterade också en total efterlevnad av uppförandekoden på den aktuella fabriken Body Fashion Thailand.

Den 23 september beviljade arbetsdomstolen Kotshadejs begäran om omprövning av fallet gällande hennes avsked. Domstolen har tidigare beviljat avsked på begäran av företaget. Denna rättsliga process skedde utan Kotshdejs vetskap då företaget inte informerade Kotshadej förrän dagen innan hon avskedades. Nu kommer hon att få vänta ännu två månader för att för första gången få en möjlighet att försvara sig inför rätten. Trots det orättvisa tillvägagångssättet i den första beslutsprocessen vägrar företaget att ge Kotshadej hennes jobb tillbaka i väntan på domen den 17 november. De insisterar istället på att det tidigare beslutet om avskedandet ska stå fast. Rena Kläder och CCC är fortsatt oroad för företagets åtagande att upprätthålla sin uppförandekod, vilken tydligt stödjer både rätten till yttrandefrihet och rätten till fri facklig organisering.

Den 23 september är också startskotten för det Europabesök av Triumph International Labour Union där den fackliga representanten Wanphen Wongsombat och Premjai Jaikla från arbetsrättsorganisationen Thai Labour Campaign deltar. De kommer att besöka fem europeiska länder, däribland Sverige. Syftet med resan är att sätta press på Triumph International och försäkra sig om att man efterlever sin uppförandekod, grundläggande rättigheter i arbetslivet och grundläggande mänskliga rättigheter.