Rena Kläder verkar för en lön som går att leva på i klädindustrin.

Välkommen!

Rena Kläder är ett nätverk som arbetar för bättre arbetsvillkor för de som tillverkar våra kläder, skor och textilier. Vi arbetar med informationsspridning och opinionsbildning i syfte att påverka företag att ta ansvar för hur varorna som säljs är producerade.

Nyheter

Upprop för levnadslön!

Idag lever många klädarbetare på svältlöner. Den låga lönen gör att arbetarna tvingas till att arbeta övertid och lönen som de får ihop räcker sällan till sjukvård, skola för barnen, till sparande eller till näringsrik mat.

Rapporten...

» Läs mer

Lunchmöte: Inflytande på riktigt eller bara trevligt? – om egenmakt genom fackligt medlemskap

LO-TCO Biståndsnämnd och Vision inbjuder till lunch och samtal:

På 1980-talet utvecklades klädindustrin i Bangladesh och många kvinnor fick för första gången jobb inom den formella ekonomin. Fortfarande...

» Läs mer