Clean Clothes Campaign är ett internationellt nätverk av solidaritets-, kvinno-, ungdoms-, och fackliga organisationer.

Den svenska delen gick under namnet Rena Kläder och strävade efter bättre arbetsvillkor för de som tillverkar våra kläder, skor och textilier. De arbetade också med informationsspridning och opinionsbildning i syfte att påverka företag att ta ansvar för hur varorna som säljs är producerade.

Sedan 2014 är nätverket Rena Kläder inte längre aktivt.

Rena Kläder drevs av:
Svenska Kyrkans Unga
Röda Korsets Ungdomsförbund
IF Metall
Handelsanställdas förbund
Fair Action (tidigare Fair Trade Center)
Förbundet Vi Unga
Vision (tidigare SKTF)

Union to Union samordnade den ekonomiska delen som var Sida finansierat.